Ponad 444 tys. zł na działania naukowe na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-01

Ponad 444 tys. zł na działania naukowe na PG

grafika NCN
Jedenaście projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w szóstej rundzie konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA, którego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego. Aż dziewięć projektów będzie realizowanych przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

 • „Ocena wpływu metody przygotowywania hydrożeli chitozanu oraz dodatku wypełniacza w postaci nanocząstek ZnO na ich aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz cytotoksyczność w tworzeniu nośników komórkowych”, kierownik projektu: dr inż. Szymon Mania, Wydział Chemiczny, kwota dofinansowania: 49,8 tys. zł
 • Staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach dotyczący badania metod kalibracji geometrycznej i radiometrycznej wielokamerowych systemów teledetekcyjnych w sztucznym oświetleniu, dr inż. Paweł Burdziakowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 34,9 tys. zł
 • Badanie korelacji pomiędzy intensywnością emisji cząstek zużycia materiału ciernego a chropowatością powierzchni tarczy hamulcowej”, dr inż. Yurii Tsybrii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, 25,9 tys. zł
 • „Wpływ chemiczny frakcji mikrosfer glinokrzemianowych na zależność pomiędzy wydzielonym ciepłem wczesnej hydratacji a wytrzymałością na ściskanie zapraw cementowych”, dr inż. Elżbieta Haustein, WILiŚ, 41,8 tys. zł
 • „Wpływ dodatku w postaci popiołu lotnego na wybrane parametry gruntów organicznych”, dr inż. Witold Tisler, WILiŚ, 33,3 tys. zł
 • „Wpływ modyfikacji biowęgla na zmiany jego właściwości w odniesieniu do wykorzystania w oczyszczaniu ścieków w systemach zielonych ścian”, dr inż. Karolina Matej-Łukowicz, WILiŚ, 49,5 tys. zł
 • „Badanie procesów usuwania zanieczyszczeń i wpływu ogrodów deszczowych na jakość wód opadowych”, dr inż. Magda Kasprzyk, WILiŚ, 49,9 tys. zł
 • „Badania lokalnej stateczności zginanej blachownicy o zmiennej grubości środnika”, dr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska, WILiŚ, 34,5 tys. zł
 • „Analiza poziomu bezpieczeństwa i warunków ruchu rowerowego na podstawie danych zbieranych przez czujniki znajdujące się w rowerze”, dr inż. Joanna Wachnicka, WILIŚ, 33 tys.
 • „Wpływ sztywności rotacyjnej połączenia pomiędzy stężeniem a pasem na stateczność kratowych wiązarów dachowych poddanych obciążeniu od wiatru- badania doświadczalne i analizy numeryczne”, dr inż. Marcin Krajewski, WILiŚ, 49,5 tys. zł
 • „Wpływ zmiennych warunków obciążenia na charakterystyki zmęczeniowe kompozytów cementowo-bitumicznych wykonanych w technologii recyklingu na zimno”, dr inż. Mariusz Jaczewski, WILiŚ, 41,8 tys. zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W szóstej edycji konkursu można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 do 50 tys. zł.

Łączna kwota dofinansowania pozyskanego dla PG to ponad 444 tys. zł.

Więcej informacji

354 wyświetleń