Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju na PG – kolejna edycja raportu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-05

Wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju na PG – kolejna edycja raportu

Cele zrównoważonego rozwoju
Politechnika Gdańska opracowała II edycję Raportu podsumowującego wdrażanie na uczelni 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r.

Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów: badania, zaangażowanie publiczne i partnerstwa, kształcenie i działalność studencka, wewnętrzne działania Uczelni i na tym tle przeanalizowano działalność Uczelni.

W dokumencie przedstawionych zostało wiele istotnych działań na rzecz środowiska, które Politechnika Gdańska podjęła w ostatnim roku akademickim 2021/2022.

Zaprezentowane w dokumencie studia przypadków stanowią jedynie wybrane elementy działalności uczelni. Ich celem jest pokazanie naszego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Więcej inicjatyw i przykładów działalności PG w tym obszarze można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj.

Zachęcamy do lektury raportu.

142 wyświetleń