SSPG ma nową przewodniczącą i członków zarządu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-04

SSPG ma nową przewodniczącą i członków zarządu

grupa studentóww
Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej kadencji 2023. Od lewej: Wojciech Dybowski, Jacek Bleja, Marta Wasilewska, Radosław Kossakowski, Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca SSPG, Oliwia Hauchszulz, Marek Szaruga, Dorota Nagórska, Aleksandra Paluch, Anna Suchecka. Fot. Mateusz Michalski
Nowy rok przyniósł zmiany w strukturach Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Od 1 stycznia 2023 roku organizacji przewodniczy Agnieszka Skotnicka, która przejęła stery od Jakuba Persjanowa. Powołano także nowych członków zarządu SSPG.

3 grudnia 2022 roku, odbyło się I Zwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów PG kadencji 2022/2023. W toku obrad wybrana została nowa przewodnicząca SSPG wraz z zarządem oraz nowi delegaci do organów naszej uczelni, w tym Senatu Politechniki Gdańskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od przemówienia ustępującego przewodniczącego SSPG – Jakuba Persjanowa. Podziękował on za współpracę poprzedniej kadencji oraz podsumował niezwykłą przygodę, jaką było prowadzenie studenckiego samorządu. Pierwszy Parlament był również okazją do przywitania nowych parlamentarzystów, którzy wybrani zostali podczas wydziałowych wyborów, jak i wręczenia oficjalnej przypinki Samorządu, którą od tego dnia mogą z dumą nosić.

Kandydatką na stanowisko przewodniczącej była Agnieszka Skotnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, która przez ostatnie 2 lata pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego ds. finansowo-gospodarczych. Po zaprezentowaniu swojej kandydatury oraz proponowanego zarządu. Z wynikiem 53 głosów za i 1 wstrzymującym się Agnieszka Skotnicka została nową przewodniczącą SSPG kadencji 2023. To jeden z najlepszych wyników od lat. Skotnicka została trzecią kobietą w historii PG na tym stanowisku.

Razem z nową przewodnicząca, wybierany był – proponowany przez nią – skład zarządu, a więc zastępcy przewodniczącej oraz rzecznik praw studenta. Stanowiska te objęli:

 • Oliwia Hauchszulz (WArch) – zastępca przewodniczącej ds. finansowo-gospodarczych,
 • Dorota Nagórska (WILiŚ) – zastępca przewodniczącej ds. dydaktycznych i jakości kształcenia,
 • Radosław Kossakowski (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. socjalnych,
 • Marek Szaruga (WIMiO) – zastępca przewodniczącej ds. mediów i promocji,
 • Wojciech Dybowski (WZIE) – zastępca przewodniczącej ds. kultury i sportu,
 • Marta Wasilewska (WZIE) – zastępca przewodniczącej ds. przedsiębiorczości,
 • Anna Suchecka (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. ewaluacji i rozwoju,
 • Jacek Bleja (WETI) – zastępca przewodniczącej ds. rozwoju struktury informatycznej,
 • Aleksandra Paluch (WILiŚ) – rzecznik praw studenta.

– Samorząd to miejsce, z którym jestem związana od wielu lat. Rozpiera mnie duma, że mogę się dalej w nim rozwijać i w tym roku, jako przewodnicząca, kierować jego pracami. – mówiła podczas posiedzenia Agnieszka Skotnicka, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. – W imieniu swoim, jak i mojego zarządu, dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył nas Parlament. Z tego miejsca chciałam również podziękować byłemu przewodniczącemu, Jakubowi Persjanowowi, za wsparcie oraz naukę na przestrzeni lat.

Większości osób powołanych do zarządu będzie piastować takie stanowisko po raz pierwszy. Nie zabrakło jednak osób, które w skład gremium powrócą na kolejną kadencję. To Marek Szaruga i Jacek Bleja, a także Dorota Nagórska, która wcześniej pełniła funkcję rzecznika praw studenta.

Ustępujący przewodniczący nadal będzie aktywnie udzielać się w ramach działalności studenckiej na PG, koordynując tegoroczne Juwenalia oraz Technikalia.

I Posiedzenie Parlamentu to nie tylko wybory zarządu. Podczas posiedzenia zostali wybrani reprezentanci studentów do Senatu Politechniki Gdańskiej. Zostali nimi:

 • Agnieszka Skotnicka (WFTIMS);
 • Oliwia Hauchszulz (WArch);
 • Aleksandra Paluch (WILIŚ);
 • Roksana Gostomska (WZIE);
 • Dorota Nagórska (WILIŚ);
 • Paulina Chobot (WZIE);
 • Marek Szaruga (WIMIO).

Ponadto spośród studentów wyznaczono delegatów do organów uczelni, takich jak: Prezydium PSPG, Komisja Prawno-Rewizyjna, Senat Politechniki Gdańskiej, Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i ds. Nauczycieli Akademickich, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Komisje Senackie, UKZJK, Komisje ds. jakości kształcenia w CJO, CM i CSA, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz Pismo PG.

1191 wyświetleń