Politechnika Gdańska otrzymała 70 mln zł dofinansowania na rozwój infrastrukturalny | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-05

Politechnika Gdańska otrzymała 70 mln zł dofinansowania na rozwój infrastrukturalny

4 ubranych w garnitury mężczyzn na tle ściany z portretami rektorów PG.
Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Kompleksowa rewitalizacja należącego do Politechniki Gdańskiej historycznego gmachu przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku będzie możliwa dzięki dofinansowaniu, które w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazał na ręce władz uczelni Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Spotkanie odbyło się w czwartek 5 stycznia 2023 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Udział w nim wzięli: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także prorektorzy, kanclerz i dziekani uczelni.

W imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego szef resortu nauki i edukacji uroczyście przekazał na ręce rektora PG dodatkowe dofinansowanie na rzecz rozwoju infrastrukturalnego uczelni, w wysokości 70 milionów złotych.

Środki te będą przeznaczone głównie na kompleksowy remont dwóch budynków położonych na działce 2,5 ha przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku: zabytkowego gmachu o pow. 8,3 tys. m kw., który w grudniu 2021 r. Politechnika Gdańska nabyła od Uniwersytetu Gdańskiego (dawny Wydział Chemii UG) oraz dostosowania budynku pawilonu bibliotecznego do potrzeb Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, a także zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego uczelni.

Na zdj. budynek przy ul. Sobieskiego 18. Fot. Maciej Buczeń/PG

Rozwój to ludzie, ale też infrastruktura

– Przekazujemy te pieniądze w trakcie wojny trwającej obecnie w Ukrainie i z wielkim szacunkiem odnosimy się do poświęcenia naszych ukraińskich braci – mówił podczas spotkania minister Przemysław Czarnek. – Ale wojna to nie tylko kwestia militarna, lecz również ekonomiczna, gospodarcza, czy też dotycząca infrastruktury krytycznej w danym kraju. Przekazujemy zatem te środki Politechnice Gdańskiej, która odpowiednio je zagospodaruje, a forma ich przekazania - na początku 2023 roku - pozwala wejść w niego z optymizmem.

– Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki to przede wszystkim ludzie, ale nie jest on możliwy, jeżeli nie pracuje się również nad infrastrukturą – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jesteśmy wdzięczni, że udało się przekonać premiera RP Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka do naszej wizji rozwoju na kolejne lata. Politechnika Gdańska już teraz jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce, ale te dodatkowe środki sprawią, że będzie jeszcze efektywniej konkurować również z zagranicznymi ośrodkami akademickimi – dodał.

Podczas wizyty w Gdańsku minister przekazał również dofinansowanie dla kilku innych projektów, w które zaangażowana jest Politechnika Gdańska. W łącznej kwocie niemal 6,5 miliona złotych dofinansowane zostały:

  • Projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji – 3 478 108,12 zł
  • Program „Doktorat wdrożeniowy” VI edycja – 1 512 507,55 zł
  • Realizacja zadania „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW” – 850 927,66 zł
  • Program „Doskonała nauka” – 307 500 zł
  • Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. „SimLE SimBa: Start eksperymentalnych rakiet sondujących z ładunkiem naukowym na międzynarodowych konkursach konstruktorskich” – 256 696,65 zł

Minister wręczył rektorowi również dyplom uznania za wybitne osiągnięcia organizacyjne, badawcze i rozwojowe oraz pełnienie roli eksperta w polskich instytucjach naukowych, a także Medal Ministra Edukacji i Nauki.

Wydarzenie poprzedziły indywidualne rozmowy ministra Przemysława Czarnka z rektorem PG prof. Krzysztofem Wildem oraz rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotrem Stepnowskim, dotyczące dalszych i wieloaspektowych planów rozwoju dwóch gdańskich uczelni. Po zakończeniu wydarzenia w Sali Senatu PG minister udał się również na oględziny historycznego gmachu przy ul. Sobieskiego 18, który już wkrótce zacznie być gruntownie rewitalizowany.

871 wyświetleń