Porozumienie o współpracy PG z Technikum Informatycznym w Pucku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-27

Porozumienie o współpracy PG z Technikum Informatycznym w Pucku

Na zdjęciu trzy osoby - dwie kobiety i meżczyzna. Kobiety trzymają niebieskie teczki z umowami.
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Oberzig, dyrektorka Technikum Informatycznego w Pucku, prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, dr Piotr Szeląg z Pozytywnych Inicjatyw, będących organem prowadzącym Technikum Informatyczne w Pucku. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Politechnika Gdańska podpisała umowę z Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku w zakresie edukacji młodzieży. Pucka placówka to najlepsze na Pomorzu technikum według rankingu PERSPEKTYWY 2023. Współpraca ma na celu podnieść jakość edukacji w szkole i pozwolić jej uczniom na kontynuowanie nauki na Politechnice Gdańskiej.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PG a Technikum Informatycznym w Pucku zostało zawarte w piątek 27 stycznia 2023 roku. Z ramienia PG sygnatariuszką była prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich.

– Politechnice Gdańskiej zależy na pozyskaniu jak najlepszych kandydatów na studia. Chcemy kształcić dobrych inżynierów – mówi dr Barbara Wikieł, prof. PG, prorektor ds. studenckich – Stąd ukłon, który nasza uczelnia wykonała w stronę techników, wprowadzając w zasadach rekrutacji 30 dodatkowych punktów dla absolwentów za uzyskany dyplom technika. Te zasady rekrutacji będą obowiązywać od roku akademickiego 2023/2024 i liczymy na to, że przyjdą do nas absolwenci tych najlepszych szkół, do których należy Technikum Informatyczne w Pucku – dodaje.

Technikum Informatyczne w Pucku reprezentowali jego dyrektorka Małgorzata Oberzig oraz dr Piotr Szeląg, przedstawiciel Pozytywnych Inicjatyw będących organem prowadzącym szkołę.

– Dla absolwentów naszego technikum podjęcie dalszej nauki na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Gdańska, to naturalna ścieżka rozwoju – mówi Małgorzata Oberzig, dyrektorka Technikum Informatycznego w Pucku. – Uczniowie są ciekawi tego, co oferuje Politechnika Gdańska. Podjęcie tej współpracy stwarza dla uczniów możliwość bliższego poznania uczelni, jeszcze w czasie nauki w szkole. Nasi uczniowie wiedzą, że wchodząc na rynek pracy, warto mieć wykształcenie uzyskane na wyższej uczelni.

– Nasza organizacja kładzie nacisk na praktykę. Edukacja musi prowadzić do praktycznego doświadczenia – mówi dr Piotr Szeląg z Pozytywnych Inicjatyw, będących organem prowadzącym Technikum Informatyczne w Pucku – Zadaniem szkoły i nauczycieli jest zapewnianie doświadczeń, możliwości i inspiracji związanych z rzeczywistością.

Współpraca zakłada możliwość podejmowania szeregu działań, takich jak: realizowanie zajęć przez nauczycieli akademickich czy konsultacje programów nauczania matematyki, fizyki, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych w puckim technikum. Umowa przewiduje także umożliwienie uczniom technikum łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów oraz rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych PG.

577 wyświetleń