Prawie 8 milionów złotych dotacji na projekt naukowców z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-24

Prawie 8 milionów złotych dotacji na projekt naukowców z PG

Na granatowym tle grafika kuli ziemskiej oraz logotypy NCBR i konkursu INFOSTRATEG IV
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie oceniło i zarekomendowało do finansowania wspólną inicjatywę Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki E-Trust pn. „Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego” (akronim: ADMEDVOICE). Projekt zgłoszony został na konkurs INFOSTRATEG IV. Przyznana na jego realizację dotacja to niemal 8 milionów złotych.

Konkurs INFOSTRATEG organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powstał on, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, startujących w IV edycji konkursu, wydano decyzje o dofinansowaniu projektów wybranych w procedurze konkursowej.

Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego”, którego współautorami są Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka E-Trust. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Konsorcjum wnioskowało o wsparcie pomysłu w wysokości 7 983 375 złotych.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania, przy którego użyciu, lekarze będą mogli głosowo przywołać dostępne wyniki badań diagnostycznych czy parametrów klinicznych pacjentów, a także wypełnić karty w toku wywiadu lekarskiego czy stworzyć opisy radiologiczne.

Listy rankingowe projektów oraz informacje o konkursie INFOSTRATEG znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

510 wyświetleń