II edycja programu stypendialnego im. D. Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-25

II edycja programu stypendialnego im. D. Fahrenheita

Gdańsk
Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji programu stypendialnego Prezydent Miasta Gdańska im. D. Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy.

Młodzi naukowcy, którzy zgłoszą swój udział, będą ubiegać się nie tylko o roczne stypendium, ale także zakwaterowanie w centrum Gdańska. Kandydatury mogą składać osoby przygotowujące rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni i są autorami lub współautorami publikacji naukowej. Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach rozprawy doktorskiej na jednej z Uczelni Fahrenheita, które tworzą największe uczelnie północnej Polski.

Ważne daty:

  • termin składania aplikacji: 15 września 2023
  • termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2023
  • termin realizacji stażu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

Regulamin i formularz aplikacyjny 

Program stypendialny jest wspierany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dlaczego warto aplikować o stypendium i jakie doświadczenia można zdobyć opowiadają Anna, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego, Maria, z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco oraz Stabak, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którzy właśnie odbywają staż na Uczelniach Fahrenheita.

Anna podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Prowadzone prace badawcze dotyczą projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku.

Maria odbywa staż na Politechnice Gdańskiej. Głównym przedmiotem badań jest otrzymywanie nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystyka oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru.

Stabak bada funkcjonowanie transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz wykorzystywane w tym celu zastosowania geoprzestrzenne i geostatystyczne.

504 wyświetleń