Naukowcy z dofinansowaniem w ramach konkursu MINIATURA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-22

Naukowcy z dofinansowaniem w ramach konkursu MINIATURA

miniatura
Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwsze wyniki siódmej edycji konkursu MINIATURA. Politechnika Gdańska otrzymała najwięcej, pięć dofinansowań na działania naukowe. Wszyscy laureaci z PG reprezentują Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Projekty z Politechniki Gdańskiej zakwalifikowane do finansowania:

  • Staż naukowy na Uniwersytecie Massachusetts Lowell realizowany w celu pracy nad zadaniami eksperymentalnymi dotyczącymi funkcjonalnie stopniowanych nanokompozytów, kierownik projektu: dr inż. Mohammad Malikan, kwota dofinansowania: 49,5 tys. zł
  • Identyfikacja parametrów materiałowych drewna – badania doświadczalne, analiza statystyczna i numeryczna, dr inż. Anna Pestka, 34,1 tys. zł
  • Wpływ ruchu tramwajowego na postępowanie zużyć szyn oraz emisję metali ciężkich do środowiska w okolicy trasy tramwajowej, dr inż. Jacek Szmagliński, 49,8 tys. zł
  • Analiza wpływu sztywności rotacyjnej podstaw słupów z jednoczesnym uwzględnieniem sprężystości podłoża gruntowego na odpowiedź sejsmiczną i bezpieczeństwo budynków o konstrukcji stalowej, dr inż. Tomasz Falborski, 31,3 tys. zł
  • Opracowanie pełnego modelu HSI pieszego dwunożnego uwzględniającego interakcję pomiędzy pieszymi a konstrukcją kładki dla pieszych, dr inż. Anna Banaś, 49,9 tys. zł.

W ramach konkursu MINIATURA przyznawane jest finansowanie (w kwocie od 5 do 50 tys. zł) na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. W tym rozdaniu finansowanie otrzymało 49 badaczek i badaczy.

634 wyświetleń