„Perspektywy 2023”. PG znów na podium i w ścisłej czołówce najlepszych uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-29

„Perspektywy 2023”. PG znów na podium i w ścisłej czołówce najlepszych uczelni

cztery osoby
Prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG, prodziekan ds. organizacji studiów WILiŚ. Fot. Perspektywy
Poznaliśmy klasyfikację najlepszych uczelni wyższych w Polsce w corocznym rankingu fundacji „Perspektywy”. Po raz trzeci z rzędu Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju, a w klasyfikacji obejmującej wszystkie polskie uczelnie ponownie utrzymała wysoką, szóstą pozycję. PG ma przy tym w ofercie trzy kierunki, które uznano najlepszymi w Polsce.

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji rankingu, pozycja PG nie uległa zmianie. W rankingu uczelni technicznych uczelnia zajęła trzecie miejsce, a w klasyfikacji obejmującej wszystkie uczelnie – bez względu na profil ich działalności – utrzymała szóstą lokatę. Dużym sukcesem okazała się w tym roku klasyfikacja najlepszych kierunków, gdzie znalazła się trójka reprezentantów oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej:

– Cały czas idziemy naprzód, nie zwalniamy tempa i ponownie jesteśmy wśród najlepszych. Utrzymując miejsce w czołówce klasyfikacji ogólnej, a przede wszystkim broniąc miejsca na podium w klasyfikacji uczelni technicznych, potwierdziliśmy zarówno nasze wysokie aspiracje, jak również słuszność wyboru dróg rozwoju naszej uczelni – ocenia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Z ogromną radością przyjąłem również informację o tym, że aż trzy nasze kierunki wybrano najlepszymi w Polsce. Nasze wyniki to mocny sygnał dla tegorocznych maturzystów, że wybierając studia na PG otrzymają najwyższą jakość kształcenia w nowoczesnych warunkach, świetne perspektywy zawodowe, a także wszystkie zalety związane z zamieszkaniem nad Bałtykiem, w Gdańsku.

W pierwszej piątce klasyfikacji ogólnej znalazły się kolejno: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski (ex aequo 1. miejsce) , Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ex aequo 4. miejsce). Wyższość PG musiały uznać z kolei m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny czy Politechnika Łódzka. W rankingu uczelni technicznych pierwsze miejsce utrzymała Politechnika Warszawska, a drugie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Za Politechniką Gdańską uplasowały się z kolei: Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska i Politechnika Śląska.

O najlepszych w Polsce kierunkach w ofercie PG:

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2023 „Perspektywy” oceniły 73 grupy kierunków studiów w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne (nie oceniano kierunków artystycznych).

Gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury) – jest to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla użytkowników. Umożliwia nabycie unikatowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie urbanistyki, rewitalizacji, planowania przestrzennego i zarządzania jednostkami terytorialnymi.

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) – jest to interdyscyplinarny kierunek, na którym uczelnia kształci specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury służącej do wykorzystywania, przekształcania i ochrony zasobów środowiskowych. Chodzi tu m.in. o infrastrukturę wodną, sanitarną, gazową, wentylacyjną, etc. Jest to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych.

Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) – studentki i studenci tego kierunku poznają m.in. budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych. W zależności od wybranej specjalności, zostaną w przyszłości ekspertami w zakresie procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych, procedur analitycznych, badań środowiska, lub kontroli jakości surowców.

Bardzo dobre i wysokie lokaty zajęły również inne kierunki z oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej, czyli:

O rankingu fundacji „Perspektywy”

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym oraz najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia niemal wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła konkursowa.

Za koordynację działań związanych z udziałem Politechniki Gdańskiej w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym za opracowanie zgłoszeń do rankingów, odpowiada Centrum Analiz Strategicznych PG, które podlega prof. Dariuszowi Mikielewiczowi, prorektorowi PG ds. organizacji i rozwoju.

Przypominamy, że do 7 lipca trwa rekrutacja na studia na Politechnice Gdańskiej. 

Aplikuj 

3381 wyświetleń