Na budowie Centrum Ekoinnowacji zawiśnie wiecha | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-12

Na budowie Centrum Ekoinnowacji zawiśnie wiecha

Budynek w budowie. Bryła budynku, przy niej pracownicy, dźwig.
Trwa budowa Centrum Ekoinnowacji PG – nowoczesnej placówki naukowo-badawczej, zajmującej się rozwojem „zielonych” technologii i proekologicznych rozwiązań. Budynek osiągnął już swoją docelową wysokość. Z tej okazji już dziś odbędzie się uroczyste zawieszenie wiechy.

Powstanie Centrum Ekoinnowacji (CEI PG) umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii. Wśród obszarów badawczych znajdą się ochrona środowiska (m.in. oczyszczanie ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa), energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, odnawialne źródła energii (OZE), czy rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Obiekt pełnić będzie również funkcję dydaktyczną, kształcąc kadry specjalistek i specjalistów, ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w przyszłości.

Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej, a więc w sercu kampusu Politechniki Gdańskiej, pomiędzy budynkami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Centrum Nanotechnologii B, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz klubu Kwadratowa. Budynek zaprojektowano w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, ekologicznych technologii, a po uruchomieniu będzie on pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą.

Proces budowy obiektu jest już bardzo zaawansowany. W piątek 15 września 2023 r., o godzinie 12:00, podczas specjalnej uroczystości, na najwyższym punkcie budynku zawiśnie tzw. wiecha, co oznacza, że obiekt osiągnął swoją docelową wysokość.

W uroczystości udział wezmą władze uczelni, na czele z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu lokalnego i wykonawcy inwestycji

862 wyświetleń