Wiecha zawisła na budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-15

Wiecha zawisła na budynku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Wspólne zdjęcie przed zawieszeniem wiechy na budynku Centrum Ekoinnowacji PG
Uroczystość zawieszenia wiechy na budowie Centrum Ekoinnowacji PG. Na zdjęciu w górnym rzędzie od lewej: Marcin Lewandowski, wiceprezes NDI, Jacek Szuta, prezes zarządu Polimex Infrastruktura, Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody pomorskiego, Mariusz Miler, kanclerz PG. W dolnym rzędzie od lewej: Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezeska NDI, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Antoni Taraszkiewicz, architekt, projektant budynku, prof. Joanna Żukowska, dziekanka WILIŚ PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
To będzie jedna z najważniejszych placówek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem zielonych technologii i proekologicznych rozwiązań. W piątek 15 września 2023 r. na powstającym na kampusie Centrum Ekoinnowacji PG zawisła wiecha, co oznacza osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku.  

Centrum Ekoinnowacji PG będzie supernowoczesną placówką naukowo-badawczą, która umożliwi naukowczyniom i naukowcom uczelni opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii z obszaru inżynierii i ochrony środowiska. Chodzi tu m.in. o oczyszczanie ścieków, gospodarkę wodną i przeciwpowodziową, energooszczędności w budownictwie, transporcie i przemyśle, a także o rozwój na polu odnawialnych źródeł energii, czy rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. 

Po uruchomieniu będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, zatem pozwoli na kształcenie kadr specjalistek i specjalistów ukierunkowanych na tworzenie kolejnych, innowacyjnych technologii ekologicznych.

Kolejna duża inwestycja Politechniki Gdańskiej

W piątek 15 września 2023 r., podczas specjalnej uroczystości, zawieszono tzw. wiechę na najwyższym punkcie budynku, a to oznacza, że osiągnął on swoją docelową wysokość.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, a także: Mariusz Miler, kanclerz PG, prof. Joanna Żukowska, dziekanka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, prof. Antoni Taraszkiewicz, projektant budynku, Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezeska NDI i Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody pomorskiego.

– Po uruchomieniu wiosną tego roku superkomputera „Kraken”, to nasza kolejna duża i bardzo ważna inwestycja – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni. – Centrum Ekoinnowacji PG będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w kraju i symbolem naszej nieustającej troski o środowisko naturalne, o przyszłość naszego kraju i naszej planety. To także wyraz naszej wiary w potencjał nauki i technologii, które gwarantują lepszą przyszłość nam wszystkim.

Postęp prac budowlanych

Centrum Ekoinnowacji powstaje przy ul. Siedlickiej, a więc w sercu kampusu Politechniki Gdańskiej. Jak informuje wykonawca prac, firma NDI, prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem, a budynek osiągnął stan surowy. Wewnątrz stawiane są już ściany działowe, a budowlańcy montują równolegle fasady okienne i kamienną elewację oraz podłączają instalację elektryczną, teletechniczną, sanitarną i deszczową. Wszystkie te działania są koordynowane tak, aby nie utrudniać wzajemnie pracy.

Centrum będzie obiektem proekologicznym, wyposażonym w systemy pozyskiwania energii odnawialnej oraz instalacje odzyskiwania wody deszczowej i wody „szarej”, co przyniesie oszczędności w zużyciu wody pitnej. Agregaty wody lodowej będą z kolei chłodzić klimakonwektory, czyli urządzenia, które łączą funkcjonalności grzejników i klimatyzacji. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz pionowe turbiny wiatrowe.​

Prace budowlane zakończą się pod koniec grudnia br., a w kolejnych miesiącach uczelnia będzie wyposażać obiekt pod kątem użytkowym oraz instalując tam specjalistyczną aparaturę badawczą. Powstaną tam nowe, specjalistyczne laboratoria, a inne – już istniejące – zostaną przeniesione z dotychczasowych przestrzeni Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Łączny koszt oddania obiektu do użytku wyniesie ok. 170 mln zł pozyskanych z dotacji ministerialnych, funduszy unijnych i środków własnych uczelni.

Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku Centrum Ekoinnowajci PG. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody pomorskiego, Mariusz Miler, kanclerz PG, prof. Joanna Żukowska, dziekanka WILiŚ PG, prof. Antoni Taraszkiewicz, projektant budynku, Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI, Jacek Szuta, prezes zarządu Polimex Infrastruktura, Marcin Lewandowski, wiceprezes NDI. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

O budowie Centrum Ekoinnowacji PG powiedzieli:

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego: – Politechnika Gdańska, jako jedna z najlepszych uczelni w Polsce, musi stale rozwijać swoje możliwości naukowo-badawcze, inwestując zarówno w kompetencje swoich pracowników, jak również w infrastrukturę. Bardzo mnie cieszy, że dzieje się to przy znaczącym udziale środków unijnych. W dużym stopniu to dzięki nim wiosną tego roku PG otworzyła centrum informatyczne STOS wyposażone w superkomputer „Kraken”, a wkrótce uruchomi Centrum Ekoinnowacji PG. Jako samorząd województwa jesteśmy więcej niż chętni, by wspierać tego typu projekty.

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska: – To ogromna radość, że w Gdańsku powstaje taki obiekt, jak Centrum Ekoinnowacji PG. Od zielonych technologii zależy bowiem przyszłość naszych miast i całej planety. To właśnie naukowczynie i naukowcy, ich pomysły i innowacyjne technologie, dają nam szansę na zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych. Czekamy na zakończenie budowy i wierzymy, że dzięki opracowanym tu rozwiązaniom, Gdańsk stanie się miastem jeszcze bardziej zielonym i przyjaznym dla swoich mieszkanek i mieszkańców.  

Mariusz Miler, kanclerz PG: Poprzez realizację kolejnych inwestycji nasza uczelnia prężnie się rozwija i zyskuje coraz to nowe funkcje, a budowa Centrum Ekoinnowacji to potwierdza. Tylko w tym roku otworzyliśmy bardzo dużą i ważną inwestycję, czyli wyposażone w superkomputer centrum informatyczne STOS PG. Nie brakowało też mniejszych projektów, takich jak gruntowny remont jednego z akademików, czy otwarcie uczelnianego przedszkola. Wkrótce planujemy też oddać do użytku należącą do PG przystań żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej.   

Prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG: – Utworzenie Centrum Ekoinnowacji PG ma ogromne znaczenie dla naukowców i studentów naszego wydziału. Nowoczesne laboratoria, w jakie wyposażony zostanie budynek, a przede wszystkim specjalistyczna aparatura, która się w nich znajdzie, z pewnością przysłużą się im do opracowywania i wdrażania nowatorskich, zielonych technologii i innych projektów badawczych.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezeska Grupy NDI: – Uroczystość zawieszenia wiechy to chwila radości dla całego zespołu z osiągnięcia etapu robót, w którym widać już skalę i bryłę budynku. To kolejny projekt, który wykonujemy dla Politechniki Gdańskiej, kilka miesięcy temu mieliśmy ogromną satysfakcję przekazując do użytkowania budynek dla superkomputera PG - Centrum Kompetencji STOS. Każdy nowy projekt nas cieszy, ale ten szczególnie, bo wykonujemy go, aby służył kolejnym pokoleniom społeczności akademickiej naszej Alma Mater.

Prof. Antoni Taraszkiewicz, Wydział Architektury PG, główny projektant budynku: – Projekt budynku powinien korespondować z rolą, jaką będzie on pełnić. Dlatego też projektując Centrum Ekoinnowacji PG postawiliśmy na zastosowanie przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych technologii. Będzie to zatem nowoczesny i zarazem ekologiczny obiekt, którego otwarcia nie możemy się doczekać. 

821 wyświetleń