Most Wiedzy jako najbardziej wiarygodne repozytorium danych badawczych w Polsce | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-12

Most Wiedzy jako najbardziej wiarygodne repozytorium danych badawczych w Polsce

Core Trust Esal napis
Repozytorium otwartych danych badawczych – część portalu Most Wiedzy, jako jedyne w Polsce uzyskało certyfikat jakości i wiarygodności CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów.

Open Research Data Catalog - Dane Badawcze - Katalog Danych Badawczych - MOST Wiedzy, dzięki otrzymanemu certyfikatowi, jest teraz jedynym zaufanym repozytorium otwartych danych badawczych (tzw. trustworthy data repositories) w kraju. Dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Usług Informatycznych oraz Biblioteki Politechniki Gdańskiej repozytorium zostało dostosowane do najwyższych standardów udostępniania danych badawczych.

Posiadając certyfikat, jako zaufane repozytorium MOST Wiedzy dołączył do grona systemów rekomendowanych przez Komisję Europejską oraz agencje finansujące badania naukowe (np. NCN), jako miejsce deponowania danych badawczych powstałych w ramach projektów. Oznacza to także, że naukowiec, widząc logo CoreTrustSeal na stronie repozytorium, może mieć pewność, że jego dane są i będą w przyszłości zabezpieczone przed utratą, zasady ich udostępniana są jasno i szczegółowo opisane, a sama procedura nie zmieni się z biegiem czasu. 

CoreTrustSeal to międzynarodowa organizacja non-profit promująca zrównoważone i zaufane infrastruktury do udostępniania danych badawczych. Uzyskanie ich certyfikatu opartego na kilkunastu kryteriach jest pierwszym krokiem do globalnej certyfikacji opartej na normach nestor-Seal DIN 31644 oraz ISO 16363.

Wśród najlepszych na świecie 

Aplikując o certyfikat CoreTrustSeal konieczne było spełnienie szeregu kryteriów opisujących w jaki sposób repozytorium mierzy się z wyzwaniami organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi czy też prawnymi. Postępy w realizacji wymogów na całym etapie aplikacji były drobiazgowo weryfikowane i oceniane przez zespół recenzentów. Wszystkie uwagi, zarówno techniczne jak i organizacyjne, zostały z powodzeniem wprowadzone w życie przez zespół złożony z pracowników Centrum Usług Informatycznych oraz Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Ze względu na wysokie oczekiwania wobec starających się o certyfikat serwisów i rygorystyczny proces recenzji, obecnie jedynie 94 repozytoria na całym świecie mogą poszczycić uzyskaniem certyfikatu. 

MOST Wiedzy Open Research Data Catalog powstało w ramach projektu realizowanego na Politechnice Gdańskiej w latach 2018-2022 we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Nieustanny rozwój repozytorium zarówno pod kątem nowych funkcjonalności jak i kompatybilności z międzynarodowymi standardami umożliwił jego indeksację w powszechnie uznanych bazach np. re3data, EOSC Marketplace Catalog, czy też Fairsharing. Dodatkowo jego rekordy indeksowane są  przez światowe bazy referencyjne, takie jak Web of Science Data Citations  Index, Mendeley Data czy też OpenAire.

Wraz z otrzymaniem certyfikatu CoreTrustSeal Politechnika Gdańska kontynuuje promowanie otwartości, a także realizację zasad FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) dla danych badawczych w ramach tworzonej przez Centrum Usług Informatycznych infrastruktury repozytoryjnej.

364 wyświetleń