Projektuj, decyduj, zmieniaj! 8. edycja Budżetu Obywatelskiego PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-10

Projektuj, decyduj, zmieniaj! 8. edycja Budżetu Obywatelskiego PG

Budżet Obywatelski PG - 8. edycja
Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego PG. W tym roku do rozdysponowania jest aż 600 tysięcy złotych, dzięki którym zrealizowane zostaną projekty zaproponowane przez pracowników oraz studentów. Zapoznaj się z zasadami BOPG oraz harmonogramem akcji i razem z nami zmieniaj PG.

Budżety obywatelskie to forma wyjątkowych konsultacji społecznych. Nasza uczelnia jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce podjęła tego typu inicjatywę, a w tym roku odbędzie się ona już po raz ósmy.

600 tysięcy złotych na projekty

Nowe systemy multimedialne w audytoriach, aranżacja przestrzeni coworkingowych i stref relaksu, nasadzenia drzew owocowych, dystrybutory wody, łąki kwiatowe czy instalacje fotowoltaiczne. To niektóre z projektów, które w poprzednich latach społeczność akademicka PG wybrała do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. W przypadku każdego z nich wszystko zaczęło się od pomysłu. Dobrego pomysłu!

W tym roku do wykorzystania jest aż 600 tysięcy złotych, w podziale na projekty pracownicze (420 tysięcy zł) i studenckie (180 tysięcy zł).

Środki te można przeznaczyć na rozmaite realizacje, przy czym zgodnie z regulaminem akcji co najmniej jeden z wybranych pomysłów musi wpisywać się w realizację celów zdefiniowanych w Planie Klimatycznym PG. Zgodnie z jego zapisami uczelnia podejmować będzie m.in. działania związane ze zmniejszeniem emisji CO2, ograniczeniem wytwarzania odpadów, wykorzystaniem zasobów naturalnych i energii czy też rozwojem terenów zielonych i bioróżnorodności na ternie kampusu.

Zgłoś swój projekt

Akcja podzielona została na dwa etapy – zgłaszania pomysłów oraz wyboru projektów w formie głosowania. Pierwszy z etapów rozpocznie się w poniedziałek 23 października i potrwa dwa tygodnie – do 6 listopada.

W tym okresie za pomocą formularza zamieszczonego na podstronie BOPG zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje pomysły. Proces ten nie jest skomplikowany, musi jednak spełniać pewne warunki formalne. Inicjator pomysłu powinien uzyskać poparcie 5 osób z uczelni, a także opisać założenia projektu i oszacować koszt jego realizacji. Pomocne mogą być propozycje złożone w poprzednich edycjach, które znaleźć można na mapie realizacji Budżetu Obywatelskiego PG.

Złożone projekty będą następnie weryfikowane. Te, które pomyślnie przejdą ten projekt, wezmą udział w głosowaniu pracowników i studentów. Społeczność akademicka wybierze projekty, które trafią do realizacji. Głosowanie zaplanowano w dniach 27 listopada – 11 grudnia. Ostateczną listę projektów przekazanych do realizacji poznamy 3 stycznia 2024 roku.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego PG

  • 23.10.2023 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów (godz. 9:00)
  • 6.11.2023 – zakończenie przyjmowania propozycji projektów (godz. 12:00)
  • 20.11.2023 – ogłoszenie wstępnej listy projektów do głosowania (po godz. 12:00)
  • 27.11.2023 – rozpoczęcie głosowania (od godz. 0:00)
  • 11.12.2023 – zakończenie głosowania (godz. 23:59)
  • 13.12.2023 – ogłoszenie listy rankingowej projektów (po godz. 12:00)
  • 20.12.2023 – termin składania pisemnych odwołań (do godz. 12:00)
  • 3.01.2024 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji (po godz. 12:00)

Budżet Obywatelski – szczegółowe informacje

795 wyświetleń