Dzień Nauki Polskiej. Nagrody Ministra Nauki i rozmowa z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-19

Dzień Nauki Polskiej. Nagrody Ministra Nauki i rozmowa z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG

Nagrody
Fot. mat. MNiSW
W rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego, przypada Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska akademickiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. Józef Sienkiewicz i dr inż. Mohammad Malikan z Politechniki Gdańskiej.

Minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył 59 nagród: 50 indywidulanych i 9 zespołowych. Nagrody przyznawane były w 4 kategoriach za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, wdrożeniowej, dydaktycznej oraz naukowej, a także za całokształt dorobku.

Prof. Józef Eugeniusz Sienkiewicz, dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, został nagrodzony za całokształt dorobku naukowego. Prof. Sienkiewicz w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. nauki, po raz pierwszy został dziekanem WFTiMS w latach 2008-2012. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych znalazły się: rozwinięcie i zastosowanie relatywistycznej wielokonfiguracyjnej metody w rozpraszaniu elektronów i pozytonów na atomach, opis wpływu elektronów z widma ciągłego na atomowy elektryczny moment dipolowy (EDM) oraz współodkrycie stabilnego algorytmu numerycznego rozwiązującego równanie Diraca.

Dr inż. Mohammad Malikan otrzymał nagrodę w zakresie działalności naukowej. Naukowiec jako pierwszy obronił pracę doktorską w nowym systemie kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (2022 r.). Ukończenie studiów III stopnia i napisanie pracy zajęło mu zaledwie 2,5 roku. Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Wytrzymałości Materiałów pod kierownictwem prof. Magdaleny Ruckiej. Swoją pracę doktorską poświęcił przeprowadzeniu nowych analiz mechanicznych konstrukcji cienkościennych w oparciu o modele nielokalne i przedstawieniu nowych ustaleń. Obecnie zajmuje się przełożeniem mikro i nanocząstki w skali makro na tworzenie zaawansowanych kompozytów.

Uroczysta gala odbyła się w niedzielę, 18 lutego, w auli głównej Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji

Gala z okazji Dnia Nauki Polskiej 2024. Fot. mat. MNiSW

Rozmowa z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG

Z okazji Dnia Nauki Polskiej prof. Krzysztof Wilde w krótkiej rozmowie podsumował główne dokonania uczelni w obszarze nauki w minionym roku, opowiedział  o działaniach, jakie podejmuje uczelnia, by wspierać rozwój badaczy i ich naukowych dokonań oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy do obejrzenia:
 

715 wyświetleń