MIT, Oxford, Cambridge … czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-15

MIT, Oxford, Cambridge … czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę?

kostki
Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych postawili sobie pytanie: „Czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę uczelni?” Aby to zweryfikować, została przygotowana analiza porównawcza, w której wzięto pod uwagę TOP5 uczelni na świecie z ostatniej edycji rankingu QS World University Rankings 2024.

Do analizy wykorzystano wskaźniki bibliometryczne dostępne w systemie SciVal, bazującym na danych znajdujących się w bazie Scopus (QS World University Rankings wykorzystuje to samo źródło danych). Pod uwagę wzięto :

  1. Procentowy udział publikacji w TOP10% percentylu cytowań (Output in Top 10% Citation Percentiles %)
  2. Procentowy udział publikacji w TOP10% najlepszych czasopism według CiteScore (Publications in Top 10% Journal Percentiles by CiteScore Percentile %)
  3. Znormalizowany wskaźnik cytowań (Field-Weighted Citation Impact - FWCI)
  4. Procentowy udział współpracy międzynarodowej (International Collaboration %)
  5. Liczba wyświetleń per publikacja (Views per Publication)

Jak na tle największych światowych uczelni wypada Politechnika w takim zestawieniu? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy na stronie CAS:

Zobacz więcej 

842 wyświetleń