Prof. Jacek Namieśnik patronem Audytorium Chemicznego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-16

Prof. Jacek Namieśnik patronem Audytorium Chemicznego

Pamiątkową tablicę odsłonili prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego PG
W piątą rocznicę śmierci prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej i wybitnego naukowca o rozpoznawalności naukowej, odbyła się uroczystość nadania jego imienia Audytorium Chemicznemu. W ten sposób Wydział Chemiczny podziękował Profesorowi za ponad pół wieku jego obecności na wydziale i uczelni oraz jego dokonania na rzecz PG.

W uroczystości wzięli udział m.in.: rodzina profesora Jacka Namieśnika, przedstawiciele byłych i obecnych władz uczelni oraz wydziałów PG, przedstawiciele Związku Uczelni Fahrenheita, byli współpracownicy prof. Namieśnika z Polski i zagranicy, a także społeczność wydziału i uczelni.

Prof. Jacek Namieśnik został patronem Audytorium Chemicznego (w północnym skrzydle budynku Chemia A, budynek nr 6 na mapie kampusu), którego wystrój sprzed 120 lat i odpowiedni stan techniczny został utrzymany m.in. dzięki jego zaangażowaniu.

–  Profesorowi Jackowi Namieśnikowi udało się wiele inicjatyw, począwszy od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej, a skończywszy na objęciu funkcji rektora naszej uczelni. W tej trudnej roli, co mogę osobiście potwierdzić, sprawdzał się wspaniale, jednocześnie stawiając milowe kroki w budowie rozpoznawalności i prestiżu Politechniki Gdańskiej –  powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – […] Sam zresztą położył zasługi na tym polu. To głównie dzięki imponującej liczbie cytowań, osiągnięć naukowych, współpracy i wielowątkowych działań, mogliśmy wejść jako Politechnika Gdańska do bardzo prestiżowego Rankingu Szanghajskiego, w którym rankingowanych jest obecnie tylko dziewięć polskich uczelni – dodał rektor.

O licznych osiągnięciach naukowych, publikacyjnych oraz organizacyjnych prof. Namieśnika, ale też o jego zwyczajach i pasjach mówiła w laudacji prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego.

– Wybitny, wymagający, wyjątkowy… Taki właśnie był profesor Jacek Namieśnik. Był wizjonerem, a w to, co robił angażował się całym sercem […] Był osobowością z listą dokonań, którymi można byłoby obdzielić kilka życiorysów naukowych – powiedziała prof. Agata Kot-Wasik. – […] Panie Profesorze dziękujemy za lekcję pracowitości, odwagi i odpowiedzialności, za stworzenie społeczności, w której szanują się wzajemnie przedstawiciele różnych nauk i specjalności, a każdy może znaleźć dla siebie godne miejsce i czuć się potrzebnym, a do tego pracować z przyjemnością.

W dalszej części uroczystości wysłuchano trzech wykładów pod hasłem „Analityko – quo vadis?”: „Analityka farma(e)kologiczna” prof. Piotra Stepnowskiego, rektora Uniwersytetu Gdańskiego; „Metabolomika w bioanalityce: stan obecny i przyszłe trendy” prof. Michał Markuszewskiego, prorektora ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz „Mniej coraz mniej, czyli gdzie jest granica analityki śladów?" prof. Piotra Konieczki, kierownika Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG.

Na zakończenie głos zabrali przybyli goście, a dziekan przeczytała niektóre z przesłanych listów od osób, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Ponadto, goście otrzymali wydany przez Wydział Chemiczny album poświęcony życiu i pracy prof. Jacka Namieśnika.


Prof. Jacek Namieśnik pełnił funkcję rektora (w latach 2016-2019), przez cztery kadencje dziekan Wydziału Chemicznego, wcześniej przez dwie kadencje jego prodziekan, kierownik Katedry Chemii Analitycznej od 1995 r., członek Senatu PG przez siedem kadencji.

Jako wybitny specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska był pomysłodawcą nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych, dotyczących przygotowania próbek do analizy, twórcą metod do oznaczania wskaźników zanieczyszczenia powietrza, współtwórcą nowych sposobów wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych i bezmatrycowych materiałów odniesienia oraz technik badania jakości powietrza wewnętrznego.

Był członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród, między innymi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, dwukrotnie Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz dwóch doktoratów honoris causa: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Indeks cytowań niemal 900 prac, opublikowanych w wydawnictwach naukowych, których był autorem i współautorem, wynosi 35 tys.

Prof. Jacek Namieśnik zmarł nagle 14 kwietnia 2019 r.

860 wyświetleń