Technologie Przemysłu 5.0 – PG uruchamia nowy kierunek studiów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-02

Technologie Przemysłu 5.0 – PG uruchamia nowy kierunek studiów

Technologie
500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych. W nowym roku akademickim Politechnika Gdańska zyska nowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek studiów I stopnia – Technologie Przemysłu 5.0. Kierunek współprowadzony będzie przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, kształcąc specjalistów o pogłębionej wiedzy dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami, którzy potrafią projektować i nadzorować fizyczne i wirtualne sfery sterowania procesami technologicznymi.

Dwie specjalizacje do wyboru i tysiące godzin zajęć praktycznych

Kształcenie w ramach kierunku Technologie Przemysłu 5.0 w znacznej mierze skupiać się będzie na metodzie projektowej (project-based learning). Przewidziano łącznie ponad 500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych. Proces kształcenia wesprze Gdański Klub Biznesu, przedstawiając rzeczywiste problemy badawcze dla projektów grupowych i prac inżynierskich.

W ramach studiów przewiedziano dwie specjalizacje, które studenci wybiorą po 3 semestrze studiów. Będą to:

  • Inżynieria Internetu rzeczy (IoT) – realizowana przez WETI, nakierowana na kształcenie specjalistów projektowania systemów IoT, wyposażających urządzenia w inteligentne sensory, opracowujących systemy gromadzące, przesyłające i analizujące dane.
  • Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – realizowana na WFTIMS, skoncentrowana na przemysłowym obszarze Internetu Rzeczy, kładąca nacisk na projektowanie dedykowanych rozwiązań pomiarowych, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Absolwenci przygotowani na wyzwania przyszłości

Absolwent studiów wyposażony zostanie w zaawansowane umiejętności inżynierskie, analityczne i programistyczne, które umożliwią skuteczną integrację technologii informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i pomiarowych. Pozwoli to na podjęcie pracy m.in. w przedsiębiorstwach badawczych i przemysłowych, w szczególności typu high-tech, na stanowiskach wymagających rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i w przedsięwzięciach projektowania zintegrowanych systemów pomiarowo-sterujących, opartych na interaktywnych rozwiązaniach cyfrowych. Ponadto absolwent kończący studia będzie miał szansę na zdobycie dwóch certyfikatów tj. Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz programowania w języku LabVIEW, które istotnie podniosą jego kwalifikacje zawodowe  i konkurencyjność na rynku pracy.

Utworzenie kierunku wynika z rosnącego zapotrzebowania nowoczesnego rynku pracy, ale też wynika z prognoz rozwoju gospodarki i kierunków działań sygnalizowanych przez analityków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat kierunku znaleźć można na podstronie PG poświęconej rekrutacji.

Technologie Przemysłu 5.0 – szczegółowe informacje

1284 wyświetleń