Wypłata podwyżek dla pracowników Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-29

Wypłata podwyżek dla pracowników Politechniki Gdańskiej

wzrost
W poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. kwestura Politechniki Gdańskiej wykonała przelewy podwyżek na konta pracowników Politechniki Gdańskiej.

W toku ustaleń pomiędzy władzami uczelni a przedstawicielami związków zawodowych działających na Politechnice Gdańskiej, wypracowano kompromis dotyczący sposobu rozdzielenia ministerialnej puli na podwyżki dla pracowników publicznych uczelni wyższych, która przypadła Politechnice Gdańskiej (ok. 91 mln zł). Ostatecznie aprobatę jednego z dwóch związków zawodowych, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego (bez NSZZ „Solidarność”) – a jednocześnie wobec upływu 30-dniowego okresu na wypracowanie wspólnego stanowiska obydwu związków - zyskała propozycja władz uczelni polegająca na prorozwojowym dla pracowników jak również uczelni rozwiązaniu, tj.:

  • W grupie nauczycieli akademickich (NA) wyjściową wartością było 15% podwyżki obligatoryjnej i 15% podwyżki motywacyjnej (wysokość drugiej części określali kierownicy jednostek) – potencjalna, wyjściowa suma podwyżki w tej grupie to 30%.
  • W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA) wyjściową wartością było 10% podwyżki obligatoryjnej i 10% podwyżki motywacyjnej (tu również ewentualne korekty były zależne od decyzji kierowników jednostek) – potencjalna, wyjściowa suma to 20%.

Ostatecznie, po podsumowaniu przez kwesturę PG decyzji wszystkich kierowników jednostek na PG, podział jest następujący:

  • NA – 86% pracowników w tej grupie otrzymało podwyżkę pensji zasadniczej w wysokości co najmniej 30%.
  • NNA – ok. 90% pracowników w tej grupie otrzymało co najmniej 20%.
  • W przypadku nieudzielenia danemu pracownikowi podwyżki motywacyjnej w kwocie wyjściowej (15% NA i 10% NNA), kierownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie daną osobę i uzasadnić swoją decyzję.
  • W przyjętej przez strony siatce płac zagospodarowano w całości kwotę przekazaną PG przez ministerstwo.

Pensje uwzględniające nową siatkę płac powinny znaleźć się na kontach pracowników najpóźniej do wtorku 30 kwietnia 2024 r., przy czym każdemu pracownikowi osobnym przelewem wypłacone zostało wyrównanie liczone od 1 stycznia 2024 r.:

  • NA - wyrównanie obejmuje cztery miesiące (styczeń - kwiecień)
  • NNA - wyrównanie obejmuje trzy miesiące (styczeń - marzec), a pensja kwietniowa będzie już powiększona o kwotę podwyżki

Warto w tym miejscu nadmienić, że ministerstwo w swoich wytycznych sugerowało władzom uczelni publicznych naliczanie podwyżek od pensji zasadniczych z dnia 31 grudnia 2022 r., tymczasem na Politechnice Gdańskiej liczono je od pensji z dn. 31 grudnia 2023 r., a więc wyższych niż rok wcześniej (uwzględniających m.in. podwyżki ministerialne z 2023 r.), co jest korzystniejsze dla pracowników PG.

Dokładne zasady przyznawania tegorocznych podwyżek są dostępne w Strefie Pracownika po zalogowaniu.

3241 wyświetleń