Zielona transformacja przemysłu jachtowego. PG partnerem międzynarodowego projektu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-29

Zielona transformacja przemysłu jachtowego. PG partnerem międzynarodowego projektu

Jacht
Projekt TECoNaut to europejska inicjatywa związana z branżą budowy jachtów. Jej celem jest wsparcie zielonej transformacji tej gałęzi przemysłu. Partnerem projektu została Politechnika Gdańska.

Europejski przemysł jachtowy znajduje się na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jest to proces, w którym budowa łodzi rekreacyjnych stoi przed dwoma głównymi wyzwaniami: stosowaniem bardziej zrównoważonych materiałów oraz koniecznością rekrutacji i szkolenia wykwalifikowanych specjalistów w celu wdrożenia przez nich właściwych działań prowadzących do ekologicznej transformacji branży. Większość obecnej floty zbudowana jest z kompozytów z włókna szklanego. Oprócz wdrożenia rozwiązań w zakresie recyklingu od 30 do 40 tysięcy ton odpadów kompozytowych z łodzi wycofanych z eksploatacji konieczne jest wykorzystanie i wdrożenie nowych, zrównoważonych włókien i żywic do budowy łodzi.

Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić odpowiedzi, pomagające wprowadzić niezbędne zmiany w dostawach, wykorzystaniu i zastosowaniu tych materiałów, powstał projekt TECoNaut – stworzony i koordynowany przez Sea Tech, finansowany przez Unię Europejską i zarządzany przez konsorcjum partnerów z siedmiu krajów europejskich. Politechnika Gdańska jest właśnie jednym z partnerów. Z ramienia uczelni bierze w nim udział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, a ściślej pracownicy naukowi Instytutu Budowy Okrętów: dr inż. Artur Karczewski (kierownik projektu), dr hab. inż. Beata Zima prof. PG, dr hab. inż. Wojciech Litwin prof. PG, mgr inż. Jacek Frost.

– Przystąpienie do projektu przez Politechnikę Gdańską wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. – mówi dr inż. Artur Karczewski, kierownik projektu z Instytutu Budowy Okrętów WIMiO PG. – Nasz instytut ma wieloletnie tradycje w przygotowywaniu nowych programów studiów dla kierunków związanych z branżą jachtową. Od wielu lat współpracuje z POLBOAT, aby jak najlepiej przygotować kadry dla branży. Transformacja ekologiczna jest faktem i bardzo cieszymy się z udziału w tym projekcie.

Program będzie realizować strategię opartą na celach odpowiadającym czterem kierunkom prac:

  1. Kompleksowa identyfikacja braków kompetencyjnych, zgodnie z wielojęzyczną europejską klasyfikacją umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO oraz wykorzystanie nowej europejskiej taksonomii zielonych inwestycji UE.
  2. Opracowanie kursu dla Szkoleń Zawodowych dotyczącego materiałów wytwarzanych za pomocą technologii Deep Tech, który będzie zawierał treści dotyczące użytkowania i zastosowania tych materiałów oraz programu szkoleń dla nauczycieli.
  3. Opracowanie programu praktyk i staży dla studentów szkół wyższych, którzy będą pracować nad zastosowaniem umiejętności Deep Tech i zrównoważonych materiałów w firmach.
  4. Obudzenie przedsiębiorczego sposobu myślenia wśród studentów i przyszłych pracowników „ekologicznego”, aby mogli rozważyć rozwijanie przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem materiałów ekologicznych i cyklu życia materiałów do budowy łodzi, jednocześnie rozwijając ich umiejętności odporności.

Projekt, finansowany przez Unię Europejską, będzie realizowany przez trzy lata przez konsorcjum składające się z europejskich organizacji branżowych, instytucji, placówek naukowych i stoczni z siedmiu krajów: Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec, Grecji, Turcji oraz Polski.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz na oficjalnej stronie projektu TECoNaut.

173 wyświetleń