Spotkanie rektorów pomorskich uczelni z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-28

Spotkanie rektorów pomorskich uczelni z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Elegancko ubrane osoby stoją na schodach. Zdjęcie pozowane
Spotkanie Dariusza Wieczorka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego z rektorami pomorskich uczelni, w tym m.in. z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG, prof. Piotrem Stepnowskim, rektorem UG oraz prof. Michałem Markuszewskim, rektorem elektem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fot. Alan Stocki/UG
Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w poniedziałek 27 maja. Podczas rozmów z władzami pomorskich uczelni minister Dariusz Wieczorek namawiał do podejmowania współpracy i działań mających na celu konsolidacje uczelni.

W spotkaniu udział wzięli rektorzy uczelni z całego regionu, w tym m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Michał Markuszewski, rektor elekt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także gospodarz spotkania prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. W rozmowach uczestniczyli również wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz Stanisław Szultka, dyrektor departamentu rozwoju gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– To nowe otwarcie. Chciałbym spotykać się z Państwem w Waszych uczelniach, słuchać was i rozmawiać. Nie tylko wzywać do Warszawy. Oczywiście zapraszam też do ministerstwa, ale ważne dla mnie jest poznanie uczelni, ich możliwości i dialog ze społecznością – przywitał rektorów minister Dariusz Wieczorek.

Rozmowy o współpracy i sprawach ważnych dla uczelni

Spotkanie miało charakter roboczy, a podczas niego rektorzy mogli zapoznać się m.in. ze strategią rządu dotyczącą najważniejszych i koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, a także zmianami w sposobie finansowania uczelni.

Minister podkreślił konieczność transparentności przy podziale środków finansowych dla uczelni. Wskazał także na konieczność współpracy wszystkich uczelni, stawiając za przykład Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita.

– Uczelnie Fahrenheita to pierwszy krok do utworzenia federacji, która w przyszłości pozwoli nam występować na arenie krajowej i międzynarodowej jako jeden podmiot naukowo-badawczy – komentuje rektor PG prof. Krzysztof Wilde. – Przełoży się to na jeszcze lepsze pozycje rankingowe, jeszcze większe możliwości pozyskiwania dotacji na inwestycje w kompetencje naszych pracowników i infrastrukturę uczelni. Ten proces już trwa i dokładamy wszystkich sił, żeby nie tylko nie zwalniał, ale wręcz przeciwnie – żeby nabierał tempa.

Spotkanie ministra Dariusza Wieczorka z rektorami pomorskich uczelni. Fot. Alan Stocki/UG


Rektorzy pytali m.in. o kwestie dotyczące umiędzynarodowienia, o zmiany w zasadach ewaluacji i problemy związane z publikacjami w punktowanych czasopismach. Przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej apelowali z kolei do ministra o uważne traktowanie podczas planowanych zmian mniejszych uczelni, których rola w regionie jest także istotna.

Gospodarz spotkania rektor UG prof. Piotr Stepnowski podziękował ministrowi w imieniu rektorów za spotkanie i wyraził nadzieję, że zapowiadane zmiany uda się wdrożyć sprawnie, dla dobra nauki.

Spotkanie ze studentami, doktorantami i mediami

Po krótkiej przerwie delegacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udała się na Wydział Nauk Społecznych, gdzie odbył się briefing prasowy oraz spotkanie ze studentami i doktorantami pomorskich uczelni. Minister Dariusz Wieczorek podzielił się z dziennikarzami planami odwiedzenia do końca czerwca wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Program ma być wyrazem zmiany dotychczasowej polityki ministerstwa na bardziej otwartą. W swojej wypowiedzi odniósł się również do koncepcji Uczelni Fahrenheita:

– Cenię sobie inicjatywę współpracy uczelni. Federacja Uczelni Fahrenheita to jest potencjalnie ten kierunek, który powinniśmy realizować. Musimy to robić mądrze, aby rzeczywiście tworzyć klimat do powstania wielkiego uniwersytetu, który również na arenie międzynarodowej będzie mógł konkurować z największymi i najlepszymi.

Następnie Minister przedstawił główne wyzwania związane z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Wśród nich znalazły się takie kwestie jak: studenci (będący w centrum uwagi ministerstwa), wydatkowanie środków i zwiększenie kompetencji rektorów w tym zakresie, nakłady na badania naukowe, ewaluacja uczelni, zmiany w systemie wyboru rektorów oraz kwestia szkół doktorskich. Według ministra Wieczorka dla rozwoju uczelni kluczowe jest „wychodzenie poza granice Polski”, resort zaś będzie wspierał takie działania. W trosce o młodych ludzi minister chce stawiać na jakość nauczania, a nie na liczbę uczelni oraz takie zmiany systemowe, by przeciwdziałać tworzeniu się patologii.

Spotkanie ministra Dariusza Wieczorka z przedstawicielami studentów, doktorantów i mediów. Fot. Alan Stocki/UG


Wśród wątków poruszonych przez dziennikarzy znalazły się takie kwestie jak współpraca nauki z biznesem (i jej promowanie poprzez powiązanie z systemem dotacji uczelni), oczekiwania uczelni wobec ministerstwa w kontekście rzeczywistych możliwości resortu oraz ochrona studentów przed pseudo-uczelniami i nieuczciwymi praktykami. Pomysłem ministra na rozwiązanie tego ostatniego problemu jest wprowadzenie większej kontroli i konieczności certyfikacji przez PKA wszystkich kierunków studiów, które dają jakiekolwiek uprawnienia do wykonywania zawodu.

Na spotkaniu ze studentami i doktorantami minister zachęcał młodych ludzi do aktywności – między innymi poprzez uczestnictwo w Parlamencie Studentów oraz w wyborach, od tych uczelnianych, przez samorządowe, po wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wśród pytań przedstawicieli studentów i doktorantów dominowały kwestie socjalne – w tym te związane ze stypendiami i akademikami. Zapewnienie odpowiedniej liczby domów studenckich jest – według Ministra Nauki – jednym z kluczowych czynników dostępu do edukacji oraz ważną częścią działań resortu. Wśród propozycji usprawnienia systemu stypendiów jest zwiększenie autonomii rektorów w zakresie wydatkowania przeznaczonych na nie środków. W swoich wypowiedziach Minister Dariusz Wieczorek odniósł się także do problemów doktorantów, pozostających niejako „poza przywilejami” zarówno statusu studenta, jak i pracownika, oraz do bolączek osób studiujących na uczelniach niepublicznych. Ponownie zachęcił do aktywnego uczestniczenia młodych ludzi w życiu uczelni i odwagi w zgłaszaniu nieprawidłowości.

– Studia to ma być radość, zabawa i nauka – podsumował minister.

Źródło: Uniwersytet Gdański

537 wyświetleń