Politechnika Gdańska ma swoich Ambasadorów. Gala Jubileuszu 120-lecia PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-22

Politechnika Gdańska ma swoich Ambasadorów. Gala Jubileuszu 120-lecia PG

gala
Fot. Bartosz Bańka/PG 
Aż 69 osób otrzymało statuetki i pamiątkowe medale podczas uroczystej Gali Jubileuszu 120-lecia istnienia Politechniki Gdańskiej, która odbyła się 21 czerwca w budynku Olivia Star. To Ambasadorzy PG, którzy w różny sposób wspierają uczelnię i przyczyniają się do jej ciągłego rozwoju.

Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości przez prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG.

– Z wielką radością i dumą witam Was na uroczystej gali z okazji jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej. Dzisiejszy wieczór jest dla nas szczególnym momentem, by uczcić naszą bogatą historię, docenić nasze osiągnięcia i spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Jest to również okazja, by wyrazić naszą wdzięczność tym, którzy przez te lata wspierali naszą uczelnię i przyczyniali się do jej rozwoju.

Po powitaniu JM Rektor przedstawił zarys historii Politechniki Gdańskiej na przestrzeni 120 lat, zaznaczając jakim przełomowym momentem dla uczelni i środowiska akademickiego było wejście Polski do Unii Europejskiej i jak bardzo wsparcie unijne przyczyniło się do rozwoju PG. Zaprezentował najnowsze osiągnięcia PG w wielu dziedzinach nauki, wzrost pozycji w rankingach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz to, jak przez ostatnie dwadzieścia lat, dzięki wielu inwestycjom, zmienił się politechniczny kampus. Przypomniał, że zadaniem uczelni jest także realizowanie tzw. trzeciej misji społecznej, której przyświeca idea równości, różnorodności, tolerancji, a także respektowanie i chronienie praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

– Chciałbym jeszcze premierowo poinformować Państwa o zmianach, które czekają naszą uczelnię w najbliższym czasie i które z pewnością ucieszą wiele osób – w tym przede wszystkim najbliższych mieszkańców uczelni – mówił prof. Wilde kończąc swoje wystąpienie. – Zdecydowaliśmy o całkowitej rewitalizacji i zazielenieniu przestrzeni frontowej naszego kampusu, czyli od ulicy Narutowicza, wzdłuż ulicy Brackiej i aż po ulicę Siedlicką. Zdemontujemy blisko 100 metrów płotu odgradzającego od dziesięcioleci kampus i na całej jego dotychczasowej długości stworzymy nową, wspólną przestrzeń dla studentów i mieszkańców Gdańska. Pojawią się tutaj parki kieszonkowe, fachowo zaprojektowane i zagospodarowane zielone przestrzenie, ogrody deszczowe i zacienione miejsca do nauki i relaksu. W miejscu starego parkingu przy budynku Centrum Ekoinnowacji stworzymy miejski plac, który będzie miejscem spotkań i przyjemnego spędzania czasu. Odnowimy część budynków uczelni na tym obszarze i otworzymy tam sklepy i restauracje, tak żeby to miejsce żyło również poza godzinami nauki. Jestem przekonany, że otwarta Politechnika stanie się dzięki temu jedną z akademickich wizytówek Gdańska i wprost nie mogę się doczekać uruchomienia tego projektu.

Druga część Gali poświęcona była wręczeniu statuetek i medali osobom, które otrzymały tytuł Ambasadora Politechniki Gdańskiej. Wręczone zostały alegorie nauki oraz specjalne statuetki okolicznościowe z muszlą. Forma statuetek koresponduje z morskim charakterem Politechniki i jej specyfiką jako uczelni technicznej. Ich twórcą jest rzeźbiarz Paweł Sasin z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Statuetki Alegorii Nauki otrzymali: 

 1. Mieczysław Struk – marszałek woj. pomorskiego
 2. Beata Rutkiewicz – wojewoda pomorska
 3. Miasto Gdańsk – nagrodę odbierał Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska
 4. Barbara Nowacka – ministra edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 5. Maria Mrówczyńska – podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II. specjalne wyróżnienie – obraz z PG:

     Arcybiskup Tadeusz Wojda – Metropolita Gdański

III. Statuetki małych alegorii nauki otrzymali:

 1. Magdalena Adamowicz – europoseł RP
 2. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka RP
 3. Bogdan Borusewicz – senator RP
 4. Jacek Karnowski – poseł RP
 5. Magdalena Sroka – poseł RP
 6. Ryszard Świlski – senator RP
 7. Magdalena Kołodziejczak – poseł RP
 8. Piotr Adamowicz – poseł RP
 9. Stanisław Lamczyk – poseł RP
 10. Anna Górska – senator RP
 11. Magdalena Czarzyńska-Jachim – prezydentka Sopotu
 12. Aleksandra Kosiorek – prezydentka Gdyni

IV. pamiątkowe statuetki z muszlą otrzymali

 1. Maciej Grabski – Prezes Zarządu Olivia Business Centre
 2. Sławomir Halbryt – przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej
 3. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 4. Anna Olkowska-Jacyno – wicewojewoda pomorska
 5. Piotr Skóra – szef Techniki Morskiej w Agencji Uzbrojenia
 6. Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP
 7. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 8. Teofil Jesionowski – przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 9. Jerzy Błażejowski – prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
 10. Piotr Stepnowski – rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 11. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 12. Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza
 13. Firma NDI S.A. – na ręce pani prezes Małgorzaty Winiarek-Gajewskiej oraz wiceprezesa Ryszarda Trykosko
 14. Andrzej Bojanowski – prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA
 15. Jakub Kaszuba – przewodniczący Think Tank Metropolia
 16. Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność
 17. Krzysztof Kilian – prezes Hyperion Executive Search
 18. Bank Santander oraz fundacja Santander Universidades – na ręce dyrektorów Wojciecha Leśniewskiego oraz Krzysztofa Piskorskiego
 19. Jarosław Protasiewicz – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
 20. Marcin Lackowski – dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowch PAN
 21. Waldemar Świdziński – dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
 22. Szymon Łakomy – przewodniczący Forum Uczelni Technicznych
 23. Kamil Kucharski – przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

V. medale pamiątkowe PG otrzymali:

 1. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – prof. Krzysztof Polkowski
 2. Rektor-elekt Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – prof. Adam Świerżewski
 3. Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku – prof. Ryszard Minkiewicz
 4. Rektor Akademii Ateneum w Gdańsku – prof. Waldemar Tłokiński
 5. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – prof. Adam Weintrit
 6. Prorektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku – prof. Andrzej Urbanek
 7. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego – ks. dr Krzysztof Szerszeń
 8. Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – prof. Jarosław Teska
 9. Dziekan Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – dr Piotr Makar
 10. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. Jerzy Lis
 11. Prorektor Lotniczej Akademii Wojskowej – prof. Paweł Gołda
 12. Rektor Politechniki Białostockiej – prof. Marta Kosior-Kazberuk
 13. Rektor Politechniki Bydgoskiej – prof. Marek Adamski
 14. Rektor Politechniki Koszalińskiej –  prof. Danuta Zawadzka
 15. Prorektor Politechniki Krakowskiej – prof. Jerzy Zając
 16. Rektor Politechniki Lubelskiej –  prof. Zbigniew Pater
 17. Rektor Politechniki Łódzkiej – prof. Krzysztof Jóźwik
 18. Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie – prof. Wojciech Ślączka
 19. Rektor Politechniki Opolskiej – prof. Marcin Lorenc
 20. Rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. Piotr Koszelnik
 21. Rektor- elekt Politechniki Śląskiej – prof. Marek Pawełczyk
 22. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. Zbigniew Koruba
 23. Rektor Politechniki Warszawskiej – rektor Krzysztof Zaremba
 24. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. Krzysztof Szoszkiewicz
 25. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – rektor Jarosław Bosy
 26. Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego – prorektor Wojciech Żurowski
 27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie –  rektor Jerzy Przyborowski
 28. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – prorektor Jacek Świderski
 29. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rektor Jacek Wróbel
 30. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rektor elekt Arkadiusz Terman

Oficjalna część gali zakończyła się wspólnym toastem za pomyślność i kolejne dwieście lat Politechniki Gdańskiej. Wszystkim Ambasadorom Politechniki Gdańskiej i gościom przybyłym na uroczystość dziękujemy za liczny udział.  

1302 wyświetleń