Na Politechnice Gdańskiej wybrano nowe władze KRPUT | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-21

Na Politechnice Gdańskiej wybrano nowe władze KRPUT

cztery osoby
Od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej oraz prof. Marek Pawełczyk, rektor-elekt Politechniki Śląskiej
Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej objął funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Teofila Jesionowskiego z Politechniki Poznańskiej. Jednym z wiceprzewodniczących ponownie został prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. 

Wybory nowych władz odbyły się podczas zgromadzenia plenarnego KRPUT 20 czerwca na Politechnice Gdańskiej. Kandydatura nowego przewodniczącego zdobyła jednomyślne poparcie. Na stanowiska wiceprzewodniczących zostali wybrani: prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Marek Pawełczyk, rektor-elekt Politechniki Śląskiej.

Prof. Krzysztof Jóźwik od 2020 roku jest rektorem Politechniki Łódzkiej. W kwietniu tego roku został wybrany na drugą kadencję. W swojej pracy badawczej zrealizował wiele prac dla przemysłu, w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Prowadził też projekty związane z turbinami wiatrowymi małej mocy, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny, metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Jednocześnie rozwijał modelowania przepływów krwi. Kierował zespołem, który opracował mechaniczne zastawki serca oraz układ zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca w projekcie „Polskie sztuczne serce”.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. Na dzień dzisiejszy w KRPUT zrzeszonych jest 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski.

578 wyświetleń