Za 55 mln zł PG zbuduje platformę chmurową do wytwarzania inteligentnych usług | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-19

Za 55 mln zł PG zbuduje platformę chmurową do wytwarzania inteligentnych usług

Podczas uroczystości w Warszawie Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Henryk Krawczyk, kierownik projektu oraz Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej. Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Podczas uroczystości w Warszawie Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Henryk Krawczyk, kierownik projektu oraz Mariusz Miler, kanclerz. Na zdj. z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji i prof. Jerzym Małachowskim, dyrektorem NCBiR. Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Politechnika Gdańska utworzy chmurową platformę CAISE do wytwarzania uniwersalnych usług inteligentnych, które znajdą zastosowanie w różnych obszarach działalności publicznej, m.in. w wymiarze sprawiedliwości, ochronie zdrowia i oświacie. Prawie 55 mln zł na realizację tego projektu PG, jako jedyna uczelnia, pozyskała z konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Cyfryzacji i NCBR zaprezentowały projekt PG oraz trzy inne innowacyjne projekty w środę, 19 czerwca w Warszawie.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji oraz Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji otworzyli 19 czerwca w Warszawie konferencję inaugurującą realizację czterech projektów z zakresu infrastruktury i technologii chmurowych wybranych w konkursie KPO IPCEI CIS, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Politechnika Gdańska jako jedyna uczelnia wśród beneficjentów konkursu zrealizuje projekt „Chmurowa platforma (CAISE – Cloud Artificial Intelligence Service Engineering) do wytwarzania uniwersalnych usług inteligentnych dla różnych obszarów zastosowań”, na który otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 55 mln zł.

– Ten innowacyjny projekt ma przyczynić się do wypracowania rozwiązań wspierających rozwój krajowej gospodarki cyfrowej, ale i do zwiększania konkurencyjności w tym obszarze z perspektywy europejskiej. Dzięki środkom z KPO oraz własnemu potencjałowi, Politechnika Gdańska będzie miała szansę odegrać znaczącą rolę w dążeniu do tego celu – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Przed naszą uczelnią otwierają się nowe możliwości współpracy z firmami i uczelniami z Polski i innych krajów Europy.

Platforma CAISE zostanie posadowiona w rozwijanej od kilku lat chmurze obliczeniowej TASKcloud funkcjonującej w CI TASK, która zostanie wzbogacona o kolejne otwarte oprogramowania, tworząc środowisko wspomagające wytwarzanie inteligentnych usług i aplikacji chmurowych. Funkcjonalność platformy zostanie uzupełniona także o usługi efektywnego zarządzania procesami wytwarzania oraz zasobami chmurowymi, tak by minimalizować czas realizacji usług i zużycie energii.

Projekt integruje kilka kluczowych technologii: obliczeń wielkiej skali, chmury obliczeniowej, danych o wielkich rozmiarach oraz sztucznej inteligencji, w tym metod głębokiego uczenia maszynowego.

–  Takie zintegrowane podejście zostanie wykorzystane do analizy treści dokumentów cyfrowych wykorzystywanych w publicznej działalności, w takich sektorach jak wymiar sprawiedliwości, służba zdrowia czy oświata i przyczyni się do dalszej cyfryzacji tych sektorów oraz usprawnienie ich działalności – mówi prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, kierownik projektu. – Platforma CAISE będzie realizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz CI TASK PG i oferować będzie, wytworzone na niej, nowe kategorie usług chmurowych związanych z przetwarzaniem dokumentów takich, jak np. interpretacja notatki służbowej w celu podjęcia właściwych decyzji, obróbka obrazów dostępnych w formacie DICOM dla rozpoznawania wybranych problemów medycznych, czy dokumentów hybrydowych złożonych z opisów tekstowych i obrazów, przykładowo automatyczna analiza struktury strony książki – tłumaczy prof. Krawczyk.

Dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy obliczeniowej (HPC) znacznie zwiększą się możliwości wykorzystania metod głębokiego uczenia oraz metod Big Data dostarczających odpowiednich danych do uczenia maszynowego. Dokonana zostanie kontrola jakości zarówno dostarczanych danych, metod uczenia maszynowego, jak i całego procesu wytwarzania usług inteligentnych. W tym celu zaoferowane zostaną specjalizowane mechanizmy monitorowania procesu wytwarzania usług inteligentnych i funkcjonowania platformy CAISE.

PG zakłada współpracę z czterema firmami zagranicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań multicloud oraz trzema polskimi, których zadaniem będzie pełna weryfikacja funkcjonowania platformy. Dzięki tej współpracy, uzyskane zostaną rzeczywiste dane sektorowe do uczenia maszynowego oraz rozpatrzone konkretne przypadki użycia, przy pomocy których przetestowane zostanie kompleksowe działanie platformy. Taka weryfikacja ma zapewnić osiągnięcie najwyższego poziomu gotowości technologicznej oraz wykorzystanie platformy w co najmniej trzech sektorach administracji publicznej. Będzie to oryginalne wdrożenie chmurowego rozwiązania AI, stanowiącego istotną innowację produktową.

Możliwość wykorzystania platformy CAISE w środowisku multicloud ma przyczynić się do rozwoju nie tylko krajowej gospodarki cyfrowej w obszarze działalności publicznej, ale pozwolić też na dalszą transformację cyfrową w tych sektorach UE.

CK STOS jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych

– Rolę nie do przecenienia w realizacji projektu CAISE odgrywać będzie unikatowa w skali kraju infrastruktura Centrum Kompetencji STOS – dodaje Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej.

Centrum Kompetencji STOS zostało otwarte w wiosną 2023 r. To jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy. Kluczowym elementem kompleksu jest ukryta pod ziemią serwerownia zawierająca siedem komór. To właśnie tam znajduje się superkomputer Politechniki Gdańskiej – Kraken. Powstanie centrum to jedna z największych i najważniejszych inwestycji Politechniki Gdańskiej w ostatnich latach.

709 wyświetleń