Zgodnie z art. art. 37 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na Uczelni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). 


mgr inż. Paweł Baniel
tel. +48 58 348 66 29
e-mail: iod@pg.edu.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Politechnikę Gdańską.