BIURO REKTORA

 

Politechnika Gdańska, Gmach Główny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 17 10
e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl 

 

Dyrektor
mgr Katarzyna Dzięcielewska
Gmach Główny, pok. 217                               katarzyna.dziecielewska@pg.edu.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.edu.pl

 

Sekretariat Rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista - asystentka rektora
Gmach Główny,  pok. 269 
(58) 347 12 69                                                rektor@pg.edu.pl
fax. (58) 347 27 47                                         anna.michalik@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. nauki

dr inż. Kamila Klimaszewska
specjalista
Gmach Główny,  pok. 268                               proren@pg.edu.pl                
(58) 347 14 74                                                 
kamila.klimaszewska@pg.edu.pl
 

Sekretariat prorektora ds. organizacji

mgr Ewelina Śliwińska
specjalista
Gmach Główny,  pok. 268                               
proreg@pg.edu.pl                
(58) 347 12 67                                                
ewelina.sliwinska@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. kształcenia i dydaktyki

Regina Kozłowska
specjalista
Gmach Główny, pok. 266                                
prores@pg.edu.pl
(58) 347 12 66                                                regina.kozlowska@pg.edu.pl

Sekretariat prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji

mgr Justyna Ksionek
specjalista
Gmach Główny,  pok. 266                               
prorew@pg.edu.pl
(58) 347 22 80                                                justyna.ksionek@pg.edu.pl

                    

mgr inż Katarzyna Szafek
specjalista                                                       

Gmach Główny, pok. 217                                katarzyna.szafek@pg.edu.pl
(58) 347 27 50                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
obsługa Rady Uczelni, faktury i rozliczenia, sprawy osobowe pracowników biura, zamówienia publiczne 

mgr Tomasz Lasek
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                               tomasz.lasek@pg.edu.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.edu.pl
pełnomocnictwa i upoważnienia rektora, umowy o dzieło/zlecenie, Złota Odznaka Absolwenta PG

mgr Agnieszka Nowak
specjalista

Gmach Główny, pok. 217                               agnieszka.nowak@pg.edu.pl
(58) 348 65 75                                                biuro.rektora@pg.edu.pl
poczta przychodząca oraz obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Biurze Rektora

 

mgr Justyna Stefaniak
starszy specjalista                                           
korg@pg.edu.pl
Gmach Główny, pok. 212                                justyna.stefaniak@pg.edu.pl             
(58) 347 14 46                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej      

mgr inż. Ewa Deptuła
specjalista                                                       
Gmach Główny, pok. 212                                 
ewa.deptula@pg.edu.pl       
(58) 348 65 73                                                 biuro.rektora@pg.edu.pl
wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej

mgr Krzysztof Styn
analityk
Gmach Główny,  pok. 212                              
krzysztof.styn@pg.edu.pl                
(58) 348 65 74                                                

 

dr Marlena Sawicka
ekspert ds. projektów
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości (Al. Zwycięstwa 27), pok. 22 
(58) 348 64 26                                                marlena.sawicka@pg.edu.pl