Biuro Rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Rektora

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Szafek
Gmach Główny, pok. 217                               
(58) 347 17 10                                            
katarzyna.szafek@pg.edu.pl                                
biuro.rektora@pg.edu.plSekretariaty
 

Rektorat

mgr Anna Michalik-Basińska
Główny specjalista - asystentka rektora
Gmach Główny,  pok. 269 
(58) 347 12 69                                                
fax. (58) 347 27 47
rektor@pg.edu.pl                                         
anna.michalik@pg.edu.pl

Prorektorat ds. nauki

dr inż. Kamila Klimaszewska
specjalista - asystentka prorektora                                                      
Gmach Główny,  pok. 268                                               
(58) 347 14 74
kamila.klimaszewska@pg.edu.pl
proren@pg.edu.pl          

Prorektorat ds. organizacji i rozwoju

mgr Natalia Skupna
specjalista - asystentka prorektora
(58) 347 12 67   
natalia.skupna@pg.edu.pl
proreg@pg.edu.pl     

Prorektorat ds. kształcenia 

lic. Marzena Marek
specjalista - asystentka prorektora                                                       
Gmach Główny, pok. 266                                         
(58) 347 12 66     
marzena.marek@pg.edu.pl
prores@pg.edu.pl

Prorektorat ds. umiędzynarodowienia i innowacji

mgr Katarzyna Sabela
specjalista - asystentka prorektora                                                       
Gmach Główny, pok. 266
(58) 347 22 80 
katarzyna.sabela@pg.edu.pl     
prorew@pg.edu.pl 

 

Biuro

mgr Tomasz Lasek
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                               
(58) 348 65 95                                                
tomasz.lasek@pg.edu.pl
biuro.rektora@pg.edu.pl
Zadania: pełnomocnictwa i upoważnienia rektora, umowy o dzieło/zlecenie, obsługa administracyjna Rzecznika praw i wartości akademickich

mgr Agnieszka Nowak
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                               
(58) 348 65 75                                                
agnieszka.nowak@pg.edu.pl
biuro.rektora@pg.edu.pl
Zadania: poczta przychodząca oraz obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, Złota Odznaka Absolwenta PG

mgr Ewelina Śliwińska
specjalista
Gmach Główny,  pok. 217                                 
(58) 348 65 25   
ewelina.sliwinska@pg.edu.pl                                               
biuro.rektora@pg.edu.pl 
Zadania: obsługa Rady Uczelni, faktury i rozliczenia finansowe, zamówienia publiczne (realizacja oraz zapotrzebowania)

mgr Karolina Andrzejuk
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                               
(58) 347 17 10                                                
karolina.andrzejuk@pg.edu.pl
biuro.rektora@pg.edu.pl

mgr Justyna Stefaniak
starszy specjalista                                           
Gmach Główny, pok. 212                                           
(58) 347 14 46                                                 
justyna.stefaniak@pg.edu.pl 
korg@pg.edu.pl
biuro.rektora@pg.edu.pl
Zadania: wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej      

mgr inż. Ewa Deptuła
specjalista                                                       
Gmach Główny, pok. 212                                       
(58) 348 65 73     
ewa.deptula@pg.edu.pl                                             
biuro.rektora@pg.edu.pl
Zadania: wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej, obsługa administracyjna Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich

mgr inż. Agnieszka Stykuć-Gejner
specjalista                                                       
Gmach Główny, pok. 212                                       
(58) 348 65 74     
agnieszka.stykuc-gejner@pg.edu.pl                                      
biuro.rektora@pg.edu.pl