Biuro Rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Rektora

Biuro Rektora (BR) jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi administracyjnej oraz organizacyjnej rektora, prorektorów, senatu oraz rady uczelni.

Wspieramy władze PG w bieżącym zarządzaniu Uczelnią poprzez koordynację procesów legislacyjnych (wewnętrzne akty prawne, pełnomocnictwa), jak również poprzez przygotowywanie i realizację uroczystości ogólnouczelnianych (m.in. inauguracja roku akademickiego, promocje akademickie, konferencje czy nadawanie tytułów honorowych i odznaczeń).

Biuro Rektora skupia w sobie rektorat, prorektoraty oraz zespół pracowników administracyjno-organizacyjnych. Prace koordynuje Dyrektor BR. 


Ostatnio wydane akty wewnętrzne

Zgłoszenia BR

Terminy posiedzeń  Senatu PG

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

Terminy spotkań władz Uczelni

Kontakt

Gmach Główny, pok. 217
tel. 58 347 17 10
e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl
Konto EZD: Biuro Rektora (BR)

Pracujemy w dni powszednie
od 7:30 do 15:30