Biuro Rektora (BR) jest jednostką organizacyjną właściwą do obsługi administracyjnej oraz organizacyjnej rektora, prorektorów, senatu oraz rady uczelni.

Wspieramy władze PG w bieżącym zarządzaniu Uczelnią poprzez koordynację procesów legislacyjnych (wewnętrzne akty prawne, pełnomocnictwa), jak również poprzez przygotowywanie i realizację uroczystości ogólnouczelnianych (m.in. inauguracja roku akademickiego, promocje akademickie, konferencje czy nadawanie tytułów honorowych i odznaczeń).


Terminy posiedzeń  Senatu PG

Terminy posiedzeń Rady Uczelni

Terminy spotkań władz Uczelni