Ostatnio wydane akty wewnętrzne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ostatnio wydane akty wewnętrzne

Wszystkie obowiązujące wewnętrzne akty prawne uczelni są dostępne po zalogowaniu się w repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/m8c

Poniżej znajduje się lista dwudziestu ostatnio wydanych aktów wewnętrznych Uczelni:

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 16/2024 z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie: powołania do rad dyscyplin naukowych oraz dziedzin naukowych na kadencję 2024-2028,
https://repos.pg.edu.pl/d/ruh 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 19/2024 z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025,
https://repos.pg.edu.pl/d/z5f

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 15/2024 z 28 marca 2024 r. w sprawie: określenia stawek wynagrodzeń w postępowaniach awansowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/2c4

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 18/2024 z 25 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2024/2025,
https://repos.pg.edu.pl/d/jiu 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 17/2024 z 25 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/p75 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 16/2024 z 25 marca 2024 r. w sprawie: utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni,
https://repos.pg.edu.pl/d/dhe 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 14/2024 z 22 marca 2024 r. w sprawie: ustalenia 28 marca 2024 r. dniem rektorskim na Politechnice Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/kxj 

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 13/2024 z 18 marca 2024 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Oceniającej wnioski dotyczące realizacji indywidualnych studiów badawczych (ISB) oraz w programie RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS,
https://repos.pg.edu.pl/d/yd6

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 12/2024 z 18 marca 2024 r. w sprawie: powołania Kapituły Konkursu o „Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej” na kadencję 2020-2024,
https://repos.pg.edu.pl/d/0ai

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 15/2024 z 18 marca 2024 r. w sprawie: utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim Technologie Przemysłu 5.0 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/npz

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 14/2024 z 11 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu programu NITROGENIUM SUPPORTING EXCELLENCE IN PUBLISHING,
https://repos.pg.edu.pl/d/bcx 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 13/2024 z 4 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu MAGNESIUM Supporting Mobility and Work-Life Balance of Researchers,
https://repos.pg.edu.pl/d/flb

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 12/2024 z 4 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Informatycznych,
https://repos.pg.edu.pl/d/bor 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 11/2024 z 27 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu OXYGENIUM SUPPORTING OPEN ACCESS PUBLICATIONS,
https://repos.pg.edu.pl/d/nmc

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 11/2024 z 21 lutego 2024 r. w sprawie: utworzenia Biura ds. Osób z Różnorodnością Funkcjonalną,
https://repos.pg.edu.pl/d/o4d

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 10/2024 z 21 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji projektu Digital Masters of Wind and Energy Systems – DIGIWIND,
https://repos.pg.edu.pl/d/lax

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 9/2024 z 16 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany w Piśmie okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 14/2023 z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do rekrutacji na studia I i II stopnia,
https://repos.pg.edu.pl/d/ddkh

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 8/2024 z 15 lutego 2024 r. w sprawie: terminu realizacji ogólnouczelnianego modułu Zespołowy projekt badawczy na studiach stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/k6b

PISMO OKÓLNE REKTORA PG nr 7/2024 z 14 lutego 2024 r. w sprawie: terminu realizacji uczelnianych fakultatywnych przedmiotów humanistyczno-społecznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej,
https://repos.pg.edu.pl/d/1we 

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 10/2024 z 12 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu NICCOLUM Supporting Commercialization of Research Results,
https://repos.pg.edu.pl/d/yby

Kontakt

Gmach Główny, pok. 212
tel.: (58) 348 65 74   
e-mail: biuro.rektora@pg.edu.pl

mgr inż. Ewa Deptuła
mgr Anna Gawrecka