SatRDays 2019 | Politechnika Gdańska

Treść strony

SatRDays 2019

SatRdays 2019

W roku 2019 koło wraz z naszym opiekunem dr inż. Karolem Flisikowskim oraz dr Olgunem Aydin zorganizowało na Politechnice Gdańskiej (przy patronacie oraz dofinansowaniu WZiE, WFTiMS PG) konferencję użytkowników R “SatRdays” 2019. https://gdansk2019.satrdays.org/

Ponownie, w maju 2023 r. planujemy zorganizować tę konferencję oraz serię warsztatów na PG. Więcej informacji o wszystkich edycjach tego wydarzenia tutaj: https://satrdays.org/