Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kierownik działu
Zastępca kierownika działu
Główny specjalista
Główny specjalista
Główny specjalista
  • Główny specjalista
  • Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Główny specjalista - dyrygent chóru
Referent administracyjny
Referent administracyjny