Zadania działu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania działu

Biuro ds. Osób z Różnorodnością Funkcjonalną (BORF) realizuje zadania tj:

 • wspieranie studentów i doktorantów w zapewnianiu równych szans w procesie kształcenia;
 • planowanie i realizacja budżetu funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • obsługa administracyjna punktu pomocy psychologicznej dla studentów i doktorantów.

Biuro Spraw Studenckich realizuje zadania:

 • dotyczące działalności studenckiej:
  • planowanie i realizacja budżetu funduszu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG)
  • planowanie i realizacja budżetu funduszu Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG)
  • planowanie i realizacja budżetu funduszu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej (AChPG)
  • prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich
  • wspieranie realizacji inicjatyw studenckich
 • dotyczące przyznawania stypendiów oraz miejsc w domach studenckich: 
  • udział w pracach Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej Funduszu Stypendialnego
  • obsługa administracyjna Własnego Fundusz Stypendialnego Rektora
  • obsługa administracyjna stypendiów fundowanych
 • dotyczące działalności Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej:
  • przygotowanie oraz nadzór nad realizacją rocznego harmonogramu koncertów
  • przygotowanie repertuaru chóru
  • prowadzenie regularnych prób chóru, corocznych obozów szkoleniowych oraz indywidualnych korepetycji wokalnych
  • udział w krajowych i zagranicznych konkursach (dyrygentura)
 • związane z obsługą administracyjną funduszu Prorektora ds. kształcenia

Biuro Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa”:

 • realizuje, we współpracy z SSPG oraz Stowarzyszeniem Absolwentów, misję AK PG "Kwadratowa” tj.: szerzenie kultury studenckiej:
  • tworzenie programu działalności kulturalnej AK PG „Kwadratowa”
  • organizacja wydarzeń kulturalnych w AK PG ”Kwadratowa”
 • administruje budyniem Bratniak, będącym siedzibą AK PG „Kwadratowa”, Zarządu SSPG oraz organizacji studenckich