W trakcie realizacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

W trakcie realizacji

  • 2021-08-30

    Budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej w Sobieszewie.

    Przedmiot zamówienia: "Budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie, przy ul. Nadwiślańskiej 9". Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej, na działkach ewidencyjnych nr 117/1, 117/5,117/16 i 406 o powierzchni...