Otwarta nauka (Open Science)

W ramach usprawniania komunikacji naukowej i popularyzacji wyników badań, podejmowane są inicjatywy poszerzania powszechnego dostępu obejmujące sposoby publikowania, finansowania projektów badawczych, zbierania danych, recenzowania, jak również ewaluacji dorobku naukowego:

Otwarty dostęp (Open Access)

Inicjatywa publikowania artykułów naukowych w otwartym dostępie ma na celu sprawne dostarczanie zasobów z recenzowanymi publikacjami naukowymi, które zgodne są:

  • z praktykami wydawniczymi o celach zapewnienia najwyższych standardów pracy naukowej na podstawie wytycznych COPE (Committee on Publication Ethics)
  • wymogiem posiadania DOI (Digital Object Identifier), numeru identyfikacyjnego dokumentów elektronicznych, który zapewnia trwałość dostępu (zmiany adresów URL tego nie zapewniają)
  • wymogiem rejestracji źródła wydania – czasopisma w DOAJ (Directory of Open Access Journals), katalogu otwartych czasopism naukowych realizujących sprawdzone praktyki wydawnicze

Programy bezpłatnego publikowania Open Access

Istnieje szereg możliwości popularyzacji wyników własnych badań naukowych poprzez publikowanie artykułów w ramach wolnego dostępu Open Access, które są bezkosztowe:

  • Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
  • Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) 
  • Program Springer Open Choice
  • Wydawnictwo MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

Jak publikować w trybie Open Access Publikuj bezpłatnie w trybie Open Access