Modyfikacja przedmiotów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Modyfikacja przedmiotów

logo projektu

W ramach modułu I realizowane są następujące formy wsparcia: 
 

  • Modyfikacja przedmiotów realizowanych na wybranych kierunkach studiów magisterskich uzupełniających.

  • Finansowanie zajęć realizowanych przez profesorów wizytujących.

  • Finansowanie prowadzenia zajęć przez praktyków.