Szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia

logo projektu

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach składają w Biurze Projektu następujące dokumenty:

Komplet dokumentów Beneficjenta (kadra akademicka) Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" [POWER 3.5]:

a. Formularz Uczestnika

b. Oświadczenie o kwalifikowalności

c. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

d. Deklaracja uczestnika projektu

Komplet dokumentów Beneficjenta (kadra administracyjna) Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" [POWER 3.5]:

a. Formularz Uczestnika

b. Oświadczenie o kwalifikowalności

c. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

d. Deklaracja uczestnika projektu

Staże dydaktyczne dla pracowników

W ramach projektu POWER 3.5 zaplanowano realizację 12 krajowych wyjazdów stażowych do jednostek akademickich dla pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Pula przewidzianych miejsc została już wyczerpana.