Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

logo projektu

Projektodawca
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska

Biuro Projektu
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach Główny, pok. 262

e-mail: power-zip@pg.edu.pl
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 16.00
Tel. + 48 58 347 12 64, +48 58 347 11 19, +48 58 347 11 38,+48 58 347 16 26, + 48 58 347 10 61

W sprawach związanych z Modułem II

mgr Sylwia Sarniak - specjalista ds. obsługi doktorantów
Gmach B, p. 417,  tel.: + 48 58 347 22 25