Informacje podstawowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje podstawowe

Komisja socjalna

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

  • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12,
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium socjalnym dla doktorantów,
  • stypendium specjalnym dla doktorantów,
  • zapomogami losowymi dla doktorantów.


Od roku akademickiego 2017/2018 zmienia się tryb składania wniosków o pomoc materialną. Aby ją uzyskać należy wygenerować odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu MojaPG, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na wyznaczonym dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!).


Najaktualniejsze szczegółowe informacje są dostępnie na stronie Działu Spraw Studenckich.
 

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania stypendium socjalnego przedstawiono w regulaminie pomocy materialnej.
 

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium dla doktorantów wykazujących stopień niepełnosprawności dostępny w regulaminie pomocy materialnej.
 

Zapomoga losowa

Zasady przyznawania zapomóg losowych dla doktorantów dostępne w regulaminie pomocy materialnej.

  • Zapomoga losowa z tytułu leczenia stomatologicznego lub zakupu okularów korekcyjnych przyznawana będzie po przedstawieniu sytuacji materialnej oraz na podstawie rachunku wystawionego na imię i nazwisko doktoranta składającego wniosek.
  • Wniosek o zapomogę można złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które Doktorant powołuje się we wniosku.