Akademik Doktorancki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akademik Doktorancki

Aktualności dla mieszkańców

 • 2022-06-21

  Wyniki akcji lato / Results of action summer

  [PL] Poniżej znajduje się plik z wynikami akcji lato. [EN] The file with results of the action summer is attached below. Wyniki / Results

 • 2022-05-13

  Zarządzenie Rektora ws. świadczeń dla studentów (akademiki) / Ordinance of the Rector on social benefits for students (dormitories)

  [PL] W załączonym poniżej pliku znajduje się zarządzenie Rektora nr 36/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. LINK [EN] In the file attached below there is the Rector's ordinance No. 36/2022 on introducing changes to the Regulations of social benefits for students of the Gdańsk University of Technology. LINK

 • 2022-05-13

  Terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich / Schedule of granting places in dormitories

  [PL] W poniżej załączonym pliku znajduje się terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich oraz inne związane z nim ważne informacje. LINK [EN] The attached file below contains the of granting places in dormitories and other important information related to it. LINK

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

 • 2021-06-27

  Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

  Wyniki przydziału miejsc są dostępne >tutaj<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Domu Studenckim (osoby, które mają już opłaconą kaucję, nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer...

 • 2021-06-27

  Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

  Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia. Terminy I etap: 24.05-6.06.2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS 11.06.2021 r. – wyniki...

 • 2021-06-27

  Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji

  Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021, tj. do 27 czerwca 2021 r., zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r., bez składania dodatkowych wniosków. Osoby niemieszkające w DS12 w roku 2020/2021 mogą wnioskować o przyznanie pokoju w DS12 na okres wakacyjny,...

 • 2021-06-27

  Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja]

  Wyniki / Results:     Aleksandra Laska - 11     Damian Koszelow - 8     Patryk Błaszczak - 7 [PL] Wszyscy kandydaci zostali członkami RM. [EN] All candiadtes become members of the Council. [PL] Doktoranci i doktorantki mieszkający w Domu Studenckim nr 12 wybiorą radę mieszkańców. Informacja o wyborach jest dostępna tutaj. Wybory odbędą się 26.11.2020, zgodnie...

 • 2021-06-27

  Wyniki Akcji Lato - DS12

  Poniżej lista osób, które otrzymały miejsca w DS12 na wakacje wraz z przydzielonymi pokojami. Osoby, które otrzymały miejsca na rok akademicki 2019/2020 mają prawo do zamieszkania w DS do końca września. Doktorant Pokój Patryk B. 112b Justyna...

 • 2021-06-27

  Akademik dla doktorantów / Dormitory for doctoral students

  [PL] Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami. Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września. Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan...

 • 2021-06-27

  Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (przewody doktorskie, akademik i nie tylko)

  [PL] W związku z obawami i wątpliwościami doktorantów wyjaśniamy: Termin umorzenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r. Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać...

 • 2021-06-27

  Dormitory DS12 for summer holydays and for next academic year 2019/2020

  Information about applying for a dormitory for doctoral students Allocation for the academic year 2019/2020 If applying for DS12 for the next academic year, attachment no. 4 of regulations of dormitories of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) should be submitted to Commission for Social Affairs. Stage I 13.05.2019 –...

 • 2021-06-27

  Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

  Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019: I etap 14–25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. 30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. II etap 4–7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim. 13 czerwca 2018 r. -...

 • 2021-06-27

  Nowy regulamin akademików PG

  W czerwcu 2015 r. został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG. Regulamin znajduje się tutaj. Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami można zapoznać się tutaj. Aktualne...