Akademik Doktorancki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akademik Doktorancki

Aktualności dla mieszkańców

 • 2023-05-25

  Przyznawanie miejsc w domach studenckich 2023 / Assigning places in dormitories 2023

  [PL] W poniżej załączonym pliku znajduje się komunikat dotyczący przyznawania miejsc w domach studenckich oraz inne związane z nim ważne informacje. LINK [EN] In the attached file below you can find an announcement regarding the allocation of places in student dormitories and other important information related to it. LINK

 • 2022-06-21

  Wyniki akcji lato / Results of action summer

  [PL] Poniżej znajduje się plik z wynikami akcji lato. [EN] The file with results of the action summer is attached below. Wyniki / Results

 • 2022-05-13

  Zarządzenie Rektora ws. świadczeń dla studentów (akademiki) / Ordinance of the Rector on social benefits for students (dormitories)

  [PL] W załączonym poniżej pliku znajduje się zarządzenie Rektora nr 36/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. LINK [EN] In the file attached below there is the Rector's ordinance No. 36/2022 on introducing changes to the Regulations of social benefits for students of the Gdańsk University of Technology. LINK

 • 2022-05-13

  Terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich / Schedule of granting places in dormitories

  [PL] W poniżej załączonym pliku znajduje się terminarz przyznawania miejsc w domach studenckich oraz inne związane z nim ważne informacje. LINK [EN] The attached file below contains the of granting places in dormitories and other important information related to it. LINK

 • 2021-10-18

  V etap przydzielania miejsc w akademiku / Rooms in dormitories

  [PL] Informujemy, iż na kontach w MojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your MojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

 • 2021-06-27

  Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

  Wyniki przydziału miejsc są dostępne >tutaj<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Domu Studenckim (osoby, które mają już opłaconą kaucję, nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer...

 • 2021-06-27

  Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

  Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia. Terminy I etap: 24.05-6.06.2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS 11.06.2021 r. – wyniki...

 • 2021-06-27

  Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji

  Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021, tj. do 27 czerwca 2021 r., zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r., bez składania dodatkowych wniosków. Osoby niemieszkające w DS12 w roku 2020/2021 mogą wnioskować o przyznanie pokoju w DS12 na okres wakacyjny,...