Stypendia, granty, dopłaty itp.

III III edycja dofinansowań do konferencji 2021

[PL] Do  22 lipca  można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny  tutaj . UWAGA : Wszystkie potrzebne pliki (zaproszenie na konferencję, potwierdzenie o braku finansowania z innych źródeł) prosimy wysłać na adres sdpg@pg.edu.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 30 lipca. Regulamin dofinansowań można znaleźć ...

Wyniki Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

II II edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy...

Wyniki Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

I I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu. Until March 24 , you can apply for the next edition of funding...

IV IV edycja dofinansowań do konferencji

Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji.

Zmiany Zmiany w przyznawaniu stypendiów

Rektor wprowadził zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów doktorancki i projakościowych na studiach doktoranckich.

III edycja dofinansowań do konferencji III edycja dofinansowań do konferencji

Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj . W 2020 r. zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie . Ze wzglęđdu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześnie, niż trzy miesiące temu. Until July 26, you can apply for the next edition of funding for the conference. ...

II edycja dofinansowań do konferencji II edycja dofinansowań do konferencji

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj . W 2020 r. zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie . Ze wzglęđdu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześnie, niż trzy miesiące temu. Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the...

Wyniki Wyniki dofinansowań do konferencji

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem, kwoty dofinansowania do konferencji krajowych ograniczono do 500 PLN. All applications have been granted co-funding. According to the Regulations, in case of national conferences, founding amonuts have been limited to 500 PLN.

Dofinansowania Dofinansowania do konferencji 1. edycja 2020

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj . Zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie . Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. YApplications should be delivered via the form available here . Maximum founding amount and accounting rules has changed. More details can be found in the ...

Wyniki Wyniki 3 edycji dofinansowań

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszystkie wnioski zostaly zaakceptowane. Lista w załączniku. Załączone pliki Dofinansowania 3-2019

III edycja dofinansowań do konferencji III edycja dofinansowań do konferencji

English version below. Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku. Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona. Wniosek o dofinansowanie składa się...

Stypendia Stypendia na rok 2019/2020

Informacje o przyznawaniu stypendiów na rok 2019/2020.

Lista rankinowa drugiej edycji dofinansowań Lista rankinowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. The rank list of the 2nd edition of the co-founding programme is atteched below. Załączone pliki ...

Wstępna Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja. A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8. Załączone pliki ...

Druga edycja dofinansowań do konferencji Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below. Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019. Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza  (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019). ...

Wyniki Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego. Załączone pliki 1ed2019

Wyniki Wyniki IV edycji dofinansowań

Przedstawiamy wyniki 4 edycji dofinansowań do wyjazdów na konferencje. Wszyscy chętni otrzymali difinansowanie. Załączone pliki 4 edycja 2018 ...

Wykłady, warsztaty, konferencje itp.

II II edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy...

Wyniki Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

I I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu. Until March 24 , you can apply for the next edition of funding...

Język Język niemiecki dla doktorantów

Kontynuujemy kurs niemieckiego, który odbył się w poprzednim semestrze. Zapraszamy także nowych uczestników, którzy przed zapisaniem się powinni wykonać test poziomujący dostępny na platformie eNauczanie . W semestrze planowanych jest 30 godzin zajęć, prowadzonych w Centrum Języków Obcych. Tak jak w poprzednim semestrze uczestnicy pokrywają część kosztów - 90 PLN. Chętnych zapraszamy do zapisywania się przez formularz ,  który będzie aktywny do wtorku 8 paździrnika, do końca dnia. W...

Jean Jean Monnet Symposium

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w latach 2016 - 2019 jest gospodarzem Jean Monnet Chair. Do tej pory w ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone były zajęcia dla studentów w tematyce Unii Europejskiej, organizowano otwarte wykłady i praktyczne warsztaty. W tym roku głównym wydarzeniem będzie Jean Monnet Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2019 r.   Sympozjum składać się będzie z seminarium oraz warsztatów poświęconych tematowi konwergencji...

Konferencja Konferencja GUT Day for AI

Szanowni Państwo, w imieniu politechnicznego klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji - AI Bay ( http://aibay.ai/ ) zapraszamy serdecznie na konferencję GUT Day for AI , która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 14 maja 2019 r. Konferencja ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji. W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych badań na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę na...

Spotkanie Spotkanie Zatoki Sztucznej Inteligencji

W imieniu klubu AI Bay - Zatoki Sztucznej Inteligencji - zapraszamy ponownie wszystkich zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na nasze drugie spotkanie cykliczne, które odbędzie się w czwartek 28.02. w godzinach 18:00-20:00 w Audytorium 2 nowego budynku ETI . Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prelekcje: 18:00 - Jarosław Skokowski (Biobank GUMed): "Polska sieć biobanków i sztuczna inteligencja" 18:45 - Karol Wacław Dziedziul...

Kurs Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze. Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może byc pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100 PLN. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 27 stycznia , wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. W wiadomości prosimy podać: ...

Akademia Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Trwa nabór do projektu „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanego dalej „ALE!KRD”, współfinansowanego przez KRD i  Ministerstwo Nau ki i Szkolnictwa Wyższego   w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku”.  Grupie 25 osób,  ➡️  dyspozycyjnych w dniach 3-9 września  ⬅️ oferują:  ✅  nieodpłatny udział w unikalnym programie 40 h szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy na temat zmian w systemie...

innoSHARE’18 innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND

innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND
Już za 3 tygodnie rusza 4. edycja Kongresu innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND ( www.innoshare.pl ). W dniach 27-29 czerwca, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie odwiedzi ponad 1000 osób mieszkających w 15 krajach świata , które dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie współpracy nauki z biznesem, internacjonalizacji startupów, rozwijania spin-offów, komercjalizacji badań, a co najważniejsze realnego tworzenia nowych technologii czy przełomowych badań, które zmieniają świat....

Interdyscyplinarna Interdyscyplinarna szkoła letnia

  Zapraszamy na zajęcia w ramach interdyscyplinarnej szkoły letniej z udziałem zagranicznych wykładowców. Termin: od dn. 28 do dn. 30 czerwca br. - zajęcia rozpoczynać się będą o 9.15 i kończyć o godz. 15.15. Jeden odczyt trwa 3 godz. z przerwami (catering i kawa). Uczestnictwo w 2-ch odczytach (2x po 3 godz.) umożliwia uzyskanie 1 ECTS Odczyty zostaną wygłoszone przez: Asst. Prof. Dr. Paola Ardizolla >>> Dr. Haitham A. Abu-Rub >>> Prof. dr hab. Marek...

Interdyscyplinarne Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących

Zapraszamy na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej.   Termin: od dn. 25 do dn. 29 czerwca br. Uczestnictwo w 15 godz. wykładzie umożliwia uzyskanie 2 punktów ECTS Tematy wykładów: Modernism in Turkey: the contribution of the German-Area Architects >>> Fredholm Operators and Spectral Flow >>> Electromechanical energy conversion >>> Characterisation of natural and technical materials at...

Konferencja Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium
Po raz szósty zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 26-27 czerwca 2018 r. Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. To przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7...

Darmowe Darmowe warsztaty: Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?

  Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zapisy przez formularz znajdujący się na tej stronie .    Udział w...

V V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse -Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

Szanowni Państwo!   W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego    serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w  V Międzynarodowej Konferencji  Medical Science Pulse - Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych   Konferencja odbędzie się  22-23  maja 2018r. w Opolu , na terenie PMWSZ   Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie...

Akademia Akademia Inspiracji "GIRLS GO START-UP!"

Akademia Inspiracji "GIRLS GO START-UP!"
RUSZYŁ NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWEGO „GIRLS GO START-UP! ACADEMY”   12- miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym „Girls go start-up! Academy" Do udziału w Akademii zapraszamy  maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych, medycznych oraz pokrewnych....

Zajęcia Zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia z j. angielskiego
W odpowiedzi na liczne zapytania, informujemy że kurs języka angielskiego odbędzie się :) Niestety ciągle czekamy na Centrum Języków Obcych, o postępach będziemy informować na bieżąco.

Grantopisanie Grantopisanie - Preludium 13

Zbliża się deadline na składanie wniosków w konkursie Preludium 13. W związku z tym zapraszamy na drugą edycję warsztatów z pisania wniosków. Mile widziani zarówno całkiem początkujący jak i osoby, które już mają pewne doświadczenia w walce o granty ;) Warsztaty odbędą się we wtorek 30 maja (od 14:00 do 16:00) w siedzibie SDPG, czyli pokoju 407/408 WOiO. Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i...

Podsumowanie Podsumowanie kursu z języka angielskiego dla doktorantów

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbył się kurs języka angielskiego dla doktorantów. Po jego zakończeniu przeprowadzona została ankieta na temat kursu, której wyniki prezentujemy poniżej. W związku z bardzo pozytywną oceną kursu, planujemy we współpracy z Działem Spraw Naukowych wprowadzić podobne zajęcia z angielskiego jako przedmiot do wyboru w ramach zajęć "soft-skills". Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej takich właśnie zajęć . 

Dzień Dzień doktoranta PG, czyli warsztaty i szkolenia dla doktorantów!

Dzień doktoranta PG odbędzie się 10 grudnia 2016 w Centrum Nanotechnologii A W programie: Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców”  Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko”  Warsztat "Preludium  12: Grantopisanie"   Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde). Zapisy są prowadzone za...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.