Wsparcie finansowe w terapii onkologicznej prof. Adama Zofki z WILiŚ. Dołącz do zbiórki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-04

Wsparcie finansowe w terapii onkologicznej prof. Adama Zofki z WILiŚ. Dołącz do zbiórki

naukowiec
Zwracamy się do całej społeczności akademickiej z prośbą o wsparcie finansowe w terapii onkologicznej naszego Kolegi, cenionego naukowca, Adama Zofki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Prof. dr. hab. inż. Adam Zofka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Gdańskiej z 2001 r. W 2007 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Minnesota. Pracę naukową kontynuował jako profesor na Uniwersytecie Connecticut, a po powrocie do kraju w latach 2012-2022 pracował w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Zakres jego zainteresowań badawczych dotyczy głównie tematów związanych z zaawansowanym modelowaniem w ocenie materiałów i nawierzchni drogowych, systemowym zarządzaniem infrastrukturą drogową oraz optymalizacją utrzymania sieci dróg krajowych w Polsce. Rezultaty jego prac zostały zaprezentowane w ponad 100 publikacjach w cenionych czasopismach naukowych oraz w referatach prezentowanych podczas licznych konferencji w kraju i za granicą. Kierował, jak i współuczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych. Jest on aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń, tj. PIARC, TRB, RILEM, ISAP, redaktorem i recenzentem w wielu prestiżowych periodykach naukowych.

W 2020 roku jego znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej został uhonorowany przez Prezydenta RP poprzez nadanie mu tytułu profesora.

Niestety, w tym samym roku zdiagnozowano u niego raka jelita grubego. Rozpoczął chemioterapię, która okazała się nieskuteczna. Po kilku miesiącach nowotwór rozwinął przerzuty choroby do wątroby. Od tamtej chwili poddawany jest agresywnej chemioterapii walcząc o życie. Przez 3 lata przyjął ponad 50 cykli chemii. Obecnie żadne oferowane w Polsce leczenie, refundowane przez NFZ, nie jest skuteczne. Jedyną szansą dla Adama może być terapia wymagająca sprowadzania leków ze Stanów Zjednoczonych oraz immunoterapia oferowana w krajach Europy Zachodniej. Na chwilę obecną koszt jednej butelki leku, czyli 21 tabletek, wynosi 31 000 USD. Do tej kwoty należy doliczyć koszty wysyłki i cła. To jest ogromna kwota, a leki są potrzebne co najmniej na kilka miesięcy leczenia. Natomiast koszt immunoterapii prowadzonej w Niemczech wynosi około 45 000 EUR. Szacowany koszt całej terapii wynosi około 670 000 PLN. Bez dodatkowego wsparcia, rodzina Adama nie jest w stanie zebrać takich środków.

Mieliśmy przyjemność poznać Adama jako charyzmatycznego naukowca, który swoją wiedzą, pasją i energią umiejętnie inspirował wiele osób do zaangażowania się w sprawy inżynierii drogowej. Mamy świadomość, że jego decyzja o powrocie ze Stanów Zjednoczonych i kontynuacji swojej kariery naukowej w kraju, jest cennym wkładem w rozwój polskiego drogownictwa. Mamy też świadomość, że jego życie jest bezcenne przede wszystkim dla jego rodziny – żony Ewy, córki Wiktorii – 15 lat, syna Stanisława – 14 lat i najmłodszej córki Martyny – 10 lat.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, które pomoże uratować życie tego wspaniałego człowieka. Każda kwota ma znacznie.

Dołącz do zbiórki 

My wierzymy, że Adam wygra walkę z rakiem!

Pod apelem o zbiórkę funduszy podpisali się: Wojciech Bańskowski, Lesław Bichajło, Janusz Bohatkiewicz, Joanna Brzówka, Przemek Buczyński, Bohdan Dołżycki, Wojciech Franus, Stanisław Gaca, Władysław Gardziejczyk, Marek Iwański, Kazimierz Jamroz, Piotr Jaskuła, Jacek Kawalec, Mariusz Kieć, Karol Kowalski, Jan Król, Piotr Mackiewicz, Paweł Mieczkowski, Marek Motylewicz, Jacek Pielecha, Marek Pszczoła, Piotr Radziszewski, Janusz Rymsza, Tomasz Siwowski, Mieczysław Słowik, Alicja Sołowczuk, Antoni Szydło, Marta Wasilewska, Krzysztof Wilde, Agnieszka Woszuk oraz Joanna Żukowska. 

159 wyświetleń