Projekt Szkoła Startup | Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekt Szkoła Startup

Szkoła Startup jest projektem realizowanym przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, którego celem jest inicjowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.

Jednym z działań Szkoły Startup jest realizacja programu Uczelni Badawczej pn. Molybdenum Startup School.

 Więcej o programie Molybdenum Startup School 
 

Podsumowaniem zakończonych cykli szkoleniowych programów Startup School I oraz Startup School II są wydarzenia Demo Day, podczas których zespoły startupowe (absolwenci programów Szkoły Startup) publicznie prezentują swoje projekty w formie krótkich pitchingów, adresowanych do potencjalnych inwestorów.
Zapraszamy na kolejną edycję Demo Day!

Demo Days Szkoły Startup