Zmiana dopuszczalnego limitu otrzymywanych świadczeń - stypendium socjalnego i rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Zmiana dopuszczalnego limitu otrzymywanych świadczeń - stypendium socjalnego i rektora

3 stosy monet, z których wyrastają rośliny.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora, Komisja Stypendialna zwiększy przyznane kwoty stypendium socjalnego poszczególnym studentom.

22 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Wynagrodzenie profesora wzrosło, a co za tym idzie, wzrósł również dopuszczalny limit kwot stypendium socjalnego i rektora. Od 1 stycznia kwota ta wynosi 3 560,60 zł. Dzięki zmianom w prawie, Komisja Stypendialna może uchylić wcześniej wydane decyzje ws. stypendium socjalnego z pomniejszonymi kwotami, a następnie wydać nowe decyzje z przyznaną pełną kwotą stypendium od stycznia 2024 r. Jest to jednak możliwe tylko za zgodą studenta – wnioskodawcy, złożoną na piśmie do Komisji. Wszyscy studenci, których stypendia zostały pomniejszone na podstawie ww. przepisów zostali poinformowani o zmianach w prawie i koniecznych krokach do wykonania w celu dopełnienia formalności.

Nie otrzymuję stypendium socjalnego, czy ta zmiana mnie dotyczy?

Niestety nie, zmiana obejmuje jedynie studentów, którzy otrzymywali stypendium socjalne i rektorskie w łącznej kwocie przekraczającej dopuszczalny limit.

Jak mogę się dowiedzieć, czy kwota mojego stypendium socjalnego została obniżona?

Sprawdź treść decyzji administracyjnej, informacja o obniżeniu została w niej zawarta. Komisja Stypendialna kontaktowała się mailowo ze wszystkimi osobami, których stypendia mogą zostać podniesione. W razie wątpliwości, zadzwoń lub napisz maila do KS.


Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reguluje wysokość maksymalnej miesięcznej sumy stypendium socjalnego oraz stypendium rektora, jakie otrzymuje student. Kwota ta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora i w trwającym roku akademickim 2023/2024 wynosiła 2 739,80 zł. Przykładowo jeśli student otrzymał maksymalne stypendium rektora (1 300 zł), to nie mógłby otrzymywać stypendium socjalnego w kwocie wyższej niż 1 439,80 zł, a pamiętajmy, że maksymalne stypendium socjalne w tym roku ustalono na kwotę aż 2 200 zł. W sytuacjach, gdy następowało wyżej opisane przekroczenie dopuszczalnego limitu, Komisja Stypendialna zmuszona była obniżać wysokość stypendium socjalnego.

Przeczytaj treść rozporządzenia

Sprawdź stronę Komisji Stypendialnej

379 wyświetleń