Lista kół naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Lista kół naukowych

Wydział Architektury

Architektoniczne Koło Naukowe The Design Collective
Koło Naukowe Digital Architecture LAB
Koło Naukowe Edukator Architektoniczny
Koło Naukowe Hulaj Urban Squad
Koło Naukowe M jak Modernity
Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury – TXA
Studenckie Wydziałowe Koło Naukowe "The Beauty of StructureS – BOSS

Wydział Chemiczny

Koło Naukowe Badaczy Korozji
Koło Naukowe Technologii Polimerów "TECH-POL"
Koło Studentów Biotechnologii

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej – NKCh

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Naukowe Koło Studentów Automatyki – NKSA
Studenckie Koło Robotyki i Sensoryki

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej SEP

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Koło Naukowe "Gradient"
Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa i Sieci Komputerowych - "PING"

Koło Naukowe Grafiki Komputerowej – VERTEX

Koło Naukowe Inżynierii Dźwięku i Obrazu
Koło Naukowe Inżynierii Systemów Komunikacji Bezprzewodowej "WiComm Yuniors"
Koło Naukowe Maxwell
Koło Naukowe Optoelektroniki Soliton
Koło Naukowe SafeIDEA
Studenckie Koło Automatyków i Robotyków SKAR
Studenckie Koło Naukowe CELL
Studenckie Koło Naukowe CHIP

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Astrofizyczne Koło Naukowe
Koło Nauki o Materiałach

Koło Naukowe Informatyki Statystycznej

Koło Naukowe Studentów Fizyki
Koło Ogrodniczo Studenckie "KOS"
Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Geodezyjne Koło Naukowe „Hevelius”
Geotechniczne Koło Naukowe "GeKoN"

Koła Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska "MIŚ"

Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej KRESKA

Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK"
Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych KoKS
Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "MOST WANTED"
Koło Naukowe Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego GEO-AQUA
Koło Naukowe PG Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Konfuzor"
Koło Naukowe S.T.E.E.L. PROUD Solution and Techniques in Earthquake Engineering Lab
Koło Naukowe Technologii i Organizacji Budowy "KOBRa"
Studenckie Koło Naukowe "FOREVER YOUNG"

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Energetyczne Koło Naukowe "EKN"
Koło Naukowe "Materiały w Medycynie"

Koło Naukowe "Mechanik"

Koło Naukowe "Wytrzymałość i Ryzyko"
Koło Naukowe Mechatroniki Stosowanej ,,Arms"
Koło Studentów Techniki Okrętowej "KORAB"
Naukowe Koło Technologiczne "Wiór"

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"
Koło Naukowe „Data Science Club”

Koło Naukowe Analiz Społeczno-Gospodarczych - "ECONOPTICS"

Koło Naukowe Finansów i Bankowości "PROFIT"

Koło Naukowe Innowacji
Koło Naukowe Laboratorium Przedsiębiorczości
Koło Naukowe Marketingu „MarketWave”
Naukowe Koło Jakości i Produktywności
Studenckie Koło Naukowe Jakościowe Aspekty Towaroznawstwa SENSORIS

Koła międzywydziałowe

Koło Naukowe RedOx
Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej BioPhoton

Międzywydziałowe Koło Naukowe Projektowania Uniwersalnego

Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców „SP2PZH”
Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management
Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE
SCIENCE CLUB "DAYTONA" GDAŃSK TECH

Koła międzyuczelniane

Koło Naukowe Medical Intelligence Lab
Międzyuczelniane Koło Naukowe Optoelektroniki "OPTICA"

Zrzeszenie Międzyuczelnianych Kół Naukowych Neuronauki Cerebrum