Lista organizacji studenckich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Lista organizacji studenckich

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Prezes - Karolina Elert
Dyrygent - prof. Mariusz Mróz
Siedziba - Budynek Bratniak, pok. 312 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz 
tel.: +48 58 347 20 26
e-mail: chor@pg.edu.pl
strona www

Akademicki Klub Taekwondo UDAR

Prezes - Marta Naruszewicz
Siedziba - Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej al. Zwycięstwa 12 80-219, Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: udargdansk@gmail.com

Akademicki Klub Wspinaczkowy

Przewodniczący - Łukasz Libich
e-mail: akw.info@gmail.com
strona www FB

Architektura Tura Kultura - ATK

Przewodniczący - Patryk Karpiński
e-mail: ArchitekturaTuraKultura@gmail.com

Koło studenckie - Wydział Architektury

BEST Gdańsk (Board of European Students of Technology)

Prezes - Mateusz Maniak
Siedziba: Bratniak, pok. 203 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
tel.: +48 58 347 12 24
e-mail: best@best.gdansk.pl  

strona www FB

CEPRIM – ESTIEM, Lokalna Grupa Gdańsk (Centrum Promocji Inżynierów-Managerów – European Students of Industiral Engineering and Management)

Prezes - Daria Henning
Siedziba: Bratniak, pok. 303 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
tel.: +48 58 347 14 22
e-mail: kontakt.gdansk@estiem.org  

strona www FB

EESTEC LC Gdańsk (Electrical Engineering STudents' European AssoCiation Local Committee Gdańsk przy Politechnice Gdańskiej)

Prezes - Anna Chmielewska
e-mail: eestec.gdansk@gmail.com

strona www FB

Erasmus Student Network Gdańsk

Przewodniczący - Alicja Jagodzińska
Siedziba: Budynek nr 14 „Misiówka”, pok. 001
tel.: +48 58 347 11 94
e-mail: esn@pg.edu.pl  

strona www FB

Komitet Lokalny Stowarzyszenia IAESTE POLSKA przy Politechnice Gdańskiej

Prezes - Kalina Klas
Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 305 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: pg.gdansk@iaeste.pl

strona www FB

Klub Honorowych Dawców Krwi "Młodzi" Politechniki Gdańskiej

Prezes - Adam Hryckowian
Siedziba - Budynek Bratniak, pok. 306 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
FB

Klub Studencki POMORANIA

Prezes - Magdalena Bigus
Siedziba - Kamienica Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ul. Straganiarska 20/22 Gdańsk
e-mail: pomorania.sekretariat@gmail.com
strona www FB

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Gdańskiej

Prezes -  Andrzej Bussler
Siedziba - Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, pok. 103 al. Zwycięstwa 12 80-219 Gdańsk
strona www FB

Koło Ogrodniczo Studenckie "KOS"

Przewodniczący - Tymoteusz Warmiak
Siedziba - budynek 65 COT ul Traugutta 99 Gdańsk
e-mail: kos.napg@gmail.com
FB

Kronika Studencka

Redaktor naczelny - Maria Wachowicz
Siedziba - Budynek Bratniak, pok. 310 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: kronikastudenckapg@gmail.com
strona www FB

Młodzi Młodym

Przewodniczący - Alicja Białecka

NZS PG (Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Politechnice Gdańskiej)

Przewodniczący - Piotr Borostowski
e-mail: kontakt@nzspg.pl  

FB

Organizacja Studencka Otwórz Oczy

Prezes - Małgorzata Szopińska
e-mail: kontakt@otworz-oczy.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK

Prezes - Elżbieta Pawelczyk
Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 313 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz

Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club

Przewodniczący - Tomasz Janeczko
e-mail: pomorskie@sfbcc.org.pl
strona www

Rowerem na PG

Prezes - Dominik Makurat
Członek honorowy - dr inż. arch. Sławomir Ledwoń

Ruch Akademicki POD PRĄD

Przewodniczący - Zbigniew Usarek
strona www

Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdańskiej

Redaktor naczelna - Zofia Drożdż
Siedziba - Dom Studencki nr 2 ul. Traugutta 115b Gdańsk
tel.: +48 58 347 26 26
e-mail: sar@radiosar.pl
strona www FB

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych - SKPT

Prezes - Elżbieta Pawelczyk
Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 313 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: zarzad@skpt.gdansk.pl  

strona www

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej - SEP

Prezes - Jakub Labudda
Opiekun naukowy
- dr inż. Kornel Borowski

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Siedziba: budynek EiA przy ulicy Jana Sobieskiego 7, pokój EM 27
e-mail: sksepgda@gmail.com  

strona www FB

Studencki Klub Dyskusyjny "Daimonion"

Prezes - Olga Błaszkiewicz
Opiekun naukowy - dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak
e-mail: skd.daimonion@pg.edu.pl
FB

Studencki Klub Kajakowy „MORZKULC”

Prezes - Maria Terlecka
Miejsce spotkań - ul. Do Studzienki 34b Gdańsk w czwartek, godz. 19.00
tel.: +48 58 347 23 60
e-mail: zarzad.morzkulc@gmail.com
strona www FB

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY"

Prezes - Cezary Piotrowski
Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 313 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: zarzad@fify.pl  

strona www FB

Studencki Klub Wrażeń Ekstremalnych "Celujący Student"

Prezes - Marcin Milecki
e-mail: cs@selim.pl
strona www

Uczelniana Organizacja Studentów Międzynarodowych (ang. International Students Association)

Prezes - Aditya Varma Mandapati
e-mail: isa@pg.edu.pl

Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Uczelniana przy Politechnice Gdańskiej

Prezes - Sławomir Gołębiewski
e-mail: zsp@pg.edu.pl