Prof. Igor Kisiel | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Igor Kisiel

Dyscyplina naukowa: budownictwo, geotechnika, mechanika gruntów i skal
Doktor honoris causa PG – 1985 roku
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

Urodził się 17 listopada 1910 roku w Szawle na Wileńszczyźnie.

Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ukończył w 1936 roku na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego.

W latach 1936–1939 pracował w Ministerstwie Komunikacji w Biurze Dróg Wodnych. Po wybuchu II wojny światowej przebywał w Warszawie.

W latach 1955–1957 pracował w Akademii Nauk w Chinach.

W latach 1946–1950 pracował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w latach 1948–1952 był zatrudniony w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach jako główny konstruktor. W latach 1946–1954 był rzeczoznawcą Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W latach 1950–1954 i 1957–1980 pracował na Politechnice Wrocławskiej. W 1950 roku na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej uzyskał stopień doktora.

W 1958 roku został powołany na stanowisko docenta, tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1966 roku, w 1969 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Na Politechnice Wrocławskiej pełnił funkcje: kierownika Katedry Budownictwa Żelbetowego (Fundamentowania) na Wydziale Budownictwa w latach 1953–1968, prorektora do spraw studiów zaocznych w latach 1954–1956, w latach 1958–1961 prodziekana i w latach 1964–1965 dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego, w latach 1968–1975 był organizatorem i dyrektorem Instytutu Geotechniki. W 1964 roku był jednym z organizatorów na Politechnice Wrocławskiej Oddziału Górnictwa Odkrywkowego, od 1968 roku Wydziału Górniczego.

Był redaktorem Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej, serii Budownictwo. W latach 1970–1980 był redaktorem czasopisma naukowego „Studia Geotechnica”.

Na emeryturę przeszedł w 1980 roku.

W roku 1969 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, w roku 1977 członkiem rzeczywistym.

Członek wielu towarzystw naukowych: Polskiego Komitetu Geotechniki, Towarzystwa Naukowego Wrocławskiego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentów (1965–1988), Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał. Należał do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Był jednym z twórców i projektantów oraz konsultantów największych inwestycji geotechnicznych w Polsce.

Autor i współautor ponad 160 publikacji na temat dynamiki budowli, geotechniki, mechaniki gruntów i skał w tym 7 książek. Promotor 19 doktoratów. Twórca polskiej szkoły geotechnicznej.

Autor kilkuset prac projektowych, ekspertyz z zakresu odbudowy i rozbudowy przemysłu wydobywczego i energetyki, m.in.: Rybnickiego Okręgu Węglowego, Kombinatu Paliwowo-Energetycznego Turów, Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie i Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni w Bełchatowie.

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej (1985) i Politechniki Gdańskiej – 24 maja 1985 roku za „wiedzę w pracy naukowej, nowoczesne technologie w pracy badawczej, edukacji technicznej oraz współpracę w międzynarodowym kształceniu”.

Został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Politechniki Wrocławskiej oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

15 listopada 1999 roku gmach Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej został nazwany imieniem Igora Kisiela. Jego nazwisko umieszczono na tablicy osób najbardziej zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej i na tablicy pamiątkowej na ścianie Soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu (30 kwietnia 2012 roku).

Zmarł 24 sierpnia 1988 roku we Wrocławiu.

Bibliografia

  1. Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów Politechniki Gdańskiej. Nadanie tytułu i godności doctora honoris causa PG prof. Igorowi Kisielowi
  2. Burak M., Dackiewicz K., Regiel P., Wrocławskie uczelnie techniczne 1910–2010, Wrocław 2010
  3. Księga jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945–1995, red. R. Czoch, Wrocław 1995
  4. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, red. L. Becela et al., Warszawa 1989
  5. Święto nauki 15 listopada 1999 roku. „Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej”, 1999, nr 125