Prof. Jan Awrejcewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Jan Awrejcewicz

Dyscyplina naukowa: mechanika, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka

Doktor honoris causa PG – 2019 rok

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński                     

Urodził się 29 sierpnia 1952 roku w Teleszach na Litwie.

Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika, a w 1978 roku ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego – magister filozofii.

W 1981 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej uzyskał stopień doktora, a w 1990 roku doktora habilitowanego.

Od 1977 roku pracuje na Politechnice Łódzkiej.

Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1994 roku.

Od 1997 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w latach 1991–1992 był kierownikiem Katedry Automatyki i Dynamiki Maszyn. W latach 1994–1998 kierownikiem Zakładu Automatyki i Biomechaniki w Instytucie Maszyn Przepływowych. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika założonej przez siebie Katedry Automatyki i Biomechaniki, od 2013 roku Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.

Autor lub współautor ponad 775 publikacji, w języku polskim i obcych na temat: mechaniki nieliniowej, matematycznych metod mechaniki, automatyki, biomechaniki inżynierskiej, tribologii, wśród nich: 18 samodzielnych książek, współautor 30 monografii, redaktor 2 książek, twórca 1 patentu.

Promotor 24 doktorów.

Wyróżniony godnością profesora honorowego Uniwersytetu Tokijskiego (1992), doktora honoris causa: m.in.: Politechniki Częstochowskiej (2014), National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" w Charkowie (2018).

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej 3 lipca 2019  roku za: ”zasługi dla rozwoju współczesnej mechaniki, matematyki stosowanej, automatyki i robotyki, mechatroniki i biomechaniki inżynierskiej, cieszącego się autorytetem w zakresie metod asymptotycznych, dynamiki nieliniowej układów dyskretnych z uwzględnieniem tarcia i uderzeń, dynamiki, optymalizacji i sterowania układów ciągłych z uwzględnieniem termosprężystości i tribologii, a także rehabilitacji schorzeń kręgosłupa, opracowania nowych stentów wewnątrznaczyniowych oraz dynamiki strun głosowych”.

Redaktor 3 czasopism naukowych z dziedziny mechaniki i układów dynamicznych o zasięgu międzynarodowym: ”Journal of Modelling, Simulation, Identification and Control”, „Journal of Vibration Testing and Systems Dynamics”, „International Frontier Science Letters”.

Jest pomysłodawcą i przewodniczącym komitetów naukowych i organizacyjnych cyklicznej konferencji „Dynamical Systems – Theory and Applications”.

Był promotorem 3 doktorów honoris causa Politechniki Łódzkiej: prof. Tsuneo Someya (2003), prof. Vadima A. Krysko (2013) i prof. Petera Hagedorna (2017).

Od 2016 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, American Mathematical Society, Society of Applied Electromagnetism, Humboldtiana Polonorum Societas, European Mechanics Society, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Canadian Mathematical Society.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, był przewodniczącym International Federation of Theory of Machines and Mechanisms, w latach 2006–2012 przewodniczącym sekcji „Nonlinear Oscillations”.

W latach 2012–2014 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Od 2013 roku jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Laureat stypendium Fundacji Fulbrighta i Nagrody Alexandra von Humboldta (dwukrotnie), stypendium amerykańskiej Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, stypendium Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki oraz nagrody Centrum Badań Nauki i Technologii Uniwersytetu w Tokio.

W 2009 roku został laureatem nagrody w dziedzinie mechaniki, przyznawanej w ramach programu „Mistrz” przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bibliografia

  1. Jan Awrejcewicz, Doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019
  2. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Nördlingen 2011
  3. Złota Księga Nauk Technicznych, red. K. Pikoń, Gliwice 2003