Prof. Jerzy Doerffer | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Jerzy Doerffer

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn
Doktor honoris causa PG – 1988 roku
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Robert Szewalski

Urodził się 21 kwietnia 1918 roku w Wielkiej Łęce. W 1938 roku uzyskał półdyplom na Wydziale Okrętowo-Lotniczym na Politechnice Gdańskiej. W sierpniu 1939 roku wyjechał na praktykę do stoczni J. Samuel White & Co w Cowes w Anglii.

Od stycznia do kwietnia 1940 roku marynarz na ORP „Błyskawica”, w latach 1942–1945 projektant w stoczni angielskiej Vickers–Armstrongs Ltd. w Barrow in Furnes.

Tytuł inżyniera budowy okrętów uzyskał w 1942 roku w Sekcji Okrętowej Uniwersytetu w Glasgow, a tytuł magistra inżyniera budowy okrętów na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej w 1950 roku.

Po powrocie do Polski w 1945 roku pracował w latach 1946–1951 w Stoczni Gdańskiej jako główny inżynier, następnie kierownik Biura Studiów (kierownik budowy statku „Sołdek”), w 1951 roku objął stanowisko dyrektora technicznego, był pracownikiem Centralnego Zarządu Przemysłu Okrętowego.

W latach 1947–1949 był nauczycielem w Liceum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku, a w latach 1951–1952 w Stoczni Szczecińskiej został doradcą do spraw budowy nowych statków.

W 1948 roku rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, pełniąc funkcje: w latach 1952–1988 kierownika Katedry i Zakładu Technologii Okrętów, w latach 1953–1954 i 1958–1964 dziekana Wydziału Budowy Okrętów, w latach 1964–1967 prorektora do spraw ogólnych, w latach 1968–1975 zastępcy dyrektora Instytutu Okrętowego, a w latach 1981–1984 rektora Politechniki Gdańskiej.

Stopień doktora uzyskał w 1960 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Na stanowisko zastępcy profesora został powołany w 1952 roku, na stanowisko docenta w 1958 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1964 roku, a profesora zwyczajnego w 1969 roku.

Pełnił wiele funkcji poza Politechniką Gdańską: w latach 1963–1976 był przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, w latach 1970–1973 prezesem Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.

W latach 1960–1992 był przewodniczącym Komitetu Towarzystw Klasyfikacyjnych: Polskiego Rejestru Statków i Det Norske Veritas, w latach 1977–1988 członkiem Podkomisji do spraw Projektowania i Wyposażenia Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej(IMO),w latach 1982–1988 członkiem Komisji Helsińskiej (HELKOM), w latach 1963–1988 Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.

Był organizatorem, współzałożycielem, prezesem (1993–2003), od 2003 roku prezesem honorowym „Forum Okrętowego”.

Autor i współautor 207 publikacji, w tym 6 samodzielnych książek, na temat okrętownictwa i ochrony środowiska, 50 patentów, 9 wzorów użytkowych. Promotor 14 doktorów.

Był autorem 4 tomów wspomnień.

Był laureatem zespołowych Nagród Państwowych: I stopnia w 1970 roku i II stopnia w 1986 roku.

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Instytutu Budowy Okrętów w Leningradzie (1970), Uniwersytetu w Glasgow (1983), Uniwersytetu w Rostoku (1987), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2002), Politechniki Szczecińskiej (2003).

1 października 1988 roku został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za „wiedzę w pracy naukowej, nowoczesne technologie w pracy badawczej, edukacji technicznej oraz współpracę w międzynarodowej nauce”.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medalem św. Wojciecha oraz innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i zagranicznymi.

Zmarł 9 sierpnia 2006 roku w Sopocie.

Bibliografia

  1. Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów Politechniki Gdańskiej. Nadanie tytułu i godności doctor honoris causa PG prof. Jerzemu Doerfferowi.
  2. J.W. Doerffer, Życie i pasje. Wspomnienia. T. III. Burzliwy okres 1970–1988, Gdańsk 2005
  3. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, red. L. Becela et al., Warszawa 1989
  4. Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904–2014, red. B. Mazurkiewicz, Gdańsk 2014
  5. Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. III, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk2012
  6. Złota Księga Nauk Technicznych, red. K. Pikoń, Gliwice 2003