Prof. John Bernard Caldwell | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. John Bernard Caldwell

Dyscyplina naukowa: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
Doktor honoris causa PG – 1985 roku
Promotor: prof. zw. dr inż. Jerzy Doerffer

Urodził się 26 września 1926 roku.

Studia wyższe z inżynierii budownictwa (Building Engineering) ukończył w Liverpool University, a stopień doktora (Doctor of Philosophy) w Bristol University.

W latach 1953–1955 pracował w Bristol University jako pracownik naukowy z zakresu inżynierii cywilnej, w latach 1955–1959 był starszym oficerem naukowym w Royal Naval Science Service. W latach 1960–1966 był adiunktem z mechaniki stosowanej w Radio Network Controller w Greenwich. W latach 1962–1963 był profesorem wizytującym z architektury okrętów w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W latach 1966–1983 był kierownikiem katedry na Wydziale Architektury Okrętowej w School of Marine Science and Technology – Newcastle University w Londynie, gdzie w latach 1983–1986 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii, a od 1986 r. dyrektora School of Marine Technology.

Był w zarządzie National Maritime Institute Ltd. i Marine Technology Ltd. oraz wykładowcą w Majuba College w Newcastle Technology Center w Newcastle. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 1976–1978 i od marca do lipca 1992 roku był dyrektorem North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders w Newcastle.

Autor publikacji na temat architektury okrętowej, historii techniki budowlanej w XX wieku. Był członkiem Royal Academy of Engineering w Londynie.

Został wyróżniony 22 października 1992 roku godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za: „pracę naukową i badania naukowe nad nowymi technologiami oraz znaczący wkład w kreowaniu międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej”.

Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

Bibliografia

  1. M.Gliński, J.Kukliński, Kronika Gdańska 997–2000, t. II. 1945–2000, Gdańsk 2006
  2. J. Więcław-Michniewska, Newcastle upon Tyne –przemysł, nauka i rewitalizacja, w: Górka Z., J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże krakowskich geografów, t. IV, Kraków 2009
  3. www.ncl.ac.uk/marine
  4. www.raeng.org.uk