Prof. Władysław Findeisen | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Władysław Findeisen

Dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka
Doktor honoris causa PG – 1997 roku
Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Milkiewicz

Urodził się 28 stycznia 1926 roku w Poznaniu. Od maja 1944 roku był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim (pseudonim „Władek”), następnie więziony w obozie jenieckim Stalag X A Sandbostel.

Studia wyższe ukończył w 1949 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej – uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1948–2011 pracował na Politechnice Warszawskiej, gdzie pełnił funkcje: kierownika Katedry Automatyki w latach 1955–1971, dyrektora Instytutu Automatyki na Wydziale Łączności, Elektroniki w latach 1971–1981, a od kwietnia 1981 roku do listopada 1985 roku funkcję rektora, został odwołany w trakcie kadencji.

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora w 1954 roku. Na stanowisko docenta został powołany w 1957 roku, profesora nadzwyczajnego w 1962 roku, profesora zwyczajnego w 1971 roku.

Od 1971 roku jest członkiem korespondentem, od 1986 roku członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1977–1978 pracował w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej w Laxenburgu w Austrii.

Na emeryturę przeszedł w 1993 roku.

Autor, współautor kilkuset publikacji, w tym 6 książek na temat automatyki, robotyki. Promotor 37 doktorów.

Jest współtwórcą światowej szkoły naukowej teorii systemów, odgrywającej istotną rolę w naukach o sterowaniu, rozwinął teorię sterowania hierarchicznego.

W latach 1966–1979 był przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. W latach 1963–1967 był przewodniczącym Komitetu Edukacji IFAC (Międzynarodowa Federacja Automatyki).

W Polskiej Akademii Nauk pełnił funkcje: w latach 1972–1974 zastępcy Sekretarza Wydziału IV, w 1973–1981 przewodniczącego Sekcji, członka Prezydium, w latach 1975–1987 był przewodniczącym Komitetu Automatyki PAN. W latach 1978–1980 był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN. W latach 1990–1992 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1982), które wyróżniło go godnością członka honorowego. W latach 1956–1975 pełnił funkcję zastępcy redaktora, a w latach 1976-1985 redaktora naczelnego „Archiwum Automatyki i Telemechaniki”.

W latach 1973–1981 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych, w latach 1988–1990 był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

W latach 1991–2009 był prezesem w Kasie im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, od 2010 roku jest członkiem honorowym Fundacji.

W latach 1986–1990 był członkiem i przewodniczącym Społecznej Rady Prymasowskiej. W latach 1988–1990 należał do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, był uczestnikiem obrad „Okrągłego Stołu”, w latach 1989–1993 senatorem, przewodniczącym Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.

Został wyróżniony godnością doktora honoris causa: City University w Londynie (1984), Politechniki Warszawskiej (1996), Technische Universität w Ilmenau (2008).

5 listopada 1997 roku został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej za „wiedzę w pracy naukowej, nowoczesne technologie w pracy badawczej, edukacji technicznej oraz współpracę w międzynarodowym kształceniu i edukacji”.

Laureat indywidualnej Nagrody Państwowej II stopnia (1976).

Został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu” oraz innymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i zagranicznymi.

Zmarł 7 marca 2023 roku w Warszawie.

Bibliografia

  1. Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów PG, Dokumentacja dotycząca doktora honoris causa prof. zw. dr inż. Władysława Findeisena
  2. Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator, red. J.Krzyżanowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987
  3. Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994
  4. Kasa Mianowskiego 1881–2011, red. L. Zasztowt, Warszawa 2011
  5. Kto jest kim w Polsce, red. L.Becela, Warszawa 1984
  6. www.mianowski.waw.pl
  7. www.nauka-polska.pl
  8. 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826–1976. Materiały z sesji naukowej 13–14 grudnia 1976, Warszawa 1979