Osobowość roku 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Osobowość roku 2021

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
Osobowość Politechniki Gdańskiej 2021

w poszanowaniu wyjątkowych zasług dla Uczelni w zakresie postępu, rozwoju nauki i technologii, za znamienity i ponadprzeciętny dorobek naukowy w dziedzinie korozji i inżynierii materiałowej, połączony z szeroką działalnością w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych przynoszących wymierne i istotne efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu.

Wywiad z prof. Kazimierzem Darowickim

Profesor Kazimierz Darowicki

 • 1981 – absolwent studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym PG
 • 1991 – nadanie stopnia doktora przez Radę Wydziału Chemicznego PG
 • 1995 – nadanie stopnia doktora habilitowanego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
 • 1997 – powołanie przez Senat PG na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 1999 – nadanie tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP
 • 2001 – powołanie przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego

Od 1996 roku kieruje Katedrą Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (obecnie Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej). Od roku 2020 pełni również funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej PG, a od roku 2021 jest także koordynatorem Centrum Technologii Wodorowych.

Obszarem aktywności naukowej profesora jest „Inżynieria Chemiczna”. Jego specjalizacja to nauka o korozji i energetyka elektrochemiczna.  

Był promotorem 22 przewodów doktorskich. Utworzył kierunek studiów „Korozja” i był inicjatorem utworzenia kierunku studiów „Inżynieria Materiałowa”. Utworzył certyfikowane kursy korozyjne nadzorowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Dozoru Technicznego i Det Norske Veitas Germanischer Lloyd.

Profesor jest twórcą oryginalnej techniki pomiarowej Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej, wykorzystywanej w badaniach niestacjonarnych procesów elektrochemicznych.

Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 250 publikacji skatalogowanych w bazie Scopus, ponad 100 publikacji recenzowanych ale nieindeksowanych oraz ponad 150 publikacji w materiałach konferencyjnych. Profesor znalazł się na liście rankingowej najbardziej rozpoznawalnych naukowców na świecie (World’s Top 2% Scientists, Stanford University-Elsevier Science-SciTech Strategies).

Profesor Kazimierz Darowicki wraz z zespołem wykonał ponad 450 ekspertyz, wdrożeń i badań naukowych zrealizowanych na zamówienie różnych jednostek gospodarczych. Do najważniejszych należą:

 • prace badawcze związane z ochroną przed korozją instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A.,
 • monitorowanie korozji i ochrona przed korozją instalacji wody użytkowej Gdańska, Krakowa, Warszawy i Elbląga,
 • ochrona przed korozją instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Bełchatów S.A.,
 • ochrona elektrochemiczna wież wydobywczych Petrobaltic S.A. oraz
 • opracowanie atlasu zagrożeń korozyjnych Zakładu Wzbogacania Rudy KGHM Polska Miedź SA.

Ważniejsze wyróżnienia:

 • Medal 50-lecia Europejskiej Federaci Korozyjnej (2005),
 • Medal im. Ignacego Mościckiego przyznany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (2016),
 • Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2016),
 • Nagroda „Primum Cooperatio” przyznana przez organizację Pracodawców Pomorza (2018),
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2020),
 • Medal im. Jana Zawidzkiego przyznany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (2021).