Osobowość roku 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Osobowość roku 2022

prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski
Osobowość Politechniki Gdańskiej 2022

w poszanowaniu wyjątkowych zasług dla Uczelni mających na celu stworzenie wizerunku Politechniki Gdańskiej jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego łączącego w sobie siłę tradycji z nowoczesnością, w szczególności za zbudowanie jednolitego, rozpoznawalnego i tworzącego spójną całość systemu identyfikacji wizualnej zewnętrznej i wewnętrznej Politechniki Gdańskiej, za działania mające na celu utworzenie na terenie kampusu muzeum sztuki i techniki umożliwiających społeczności akademickiej uczelni stały kontakt ze sztuką współczesną, a dla gości dowód stanowiący o otwartości i nowoczesności uczelni.

Wywiad z prof. Janem Buczkowskim

Profesor Jan Buczkowski

  • W latach 1981–1986 studiował malarstwo na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. 
  • W 1988 roku zatrudniony w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 
  • Od 2006 roku kierownik Katedry Sztuk Wizualnych, w latach 2008–2016 roku prodziekan ds. twórczości na Wydziale Architektury. 
  • W roku 2013 uzyskał tytuł profesora w dziedzinie sztuk pięknych.

Od 2012 roku, jako pełnomocnik rektora ds. artystycznych, odpowiada za wszelkie sprawy związane z identyfikacją wizualną oraz ładem estetycznym na PG. Jest współautorem systemu identyfikacji wizualnej, w ramach którego wprowadzono nowy logotyp, a także autorem kilkudziesięciu projektów promujących markę PG jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego. Nowa identyfikacja zdobyła drugie miejsce Best Brand Awards Europe & Russia w światowym konkursie Best Brand Awards a logo zostało uznane za najlepszy rebranding roku w Polsce.
Jan Buczkowski podejmuje także działania propagujące edukację artystyczną i sztukę współczesną na uczelni technicznej. Regularny i przemyślany kontakt z różnymi formami sztuki, która pojawia się na terenie kampusu, rozwija kreatywność i otwiera na nowe sposoby myślenia i widzenia świata. 

Działalność artystyczna

W latach 1995-2003 współprowadził Galerię „Koło” w Gdańsku – niekomercyjną przestrzeń sztuki współczesnej. Program Galerii krystalizował się wokół koncepcji obrazu ­– sposobu myślenia wywodzącego się z tradycji myśli konstruktywistycznej i konceptualnej.

W swojej działalności artystycznej jest skoncentrowany na problemach związanych z malarstwem. Szczególnie interesują go środki i drogi, dzięki którym dochodzi do realizacji obrazu jako rzeczy powstającej z samej materii i procesu jej przemieniania. W pracach budowanych pojedynczymi dotknięciami pędzla w postaci gęstych plam czystych kolorów, starał się zaakcentować samą obecność farby. To doprowadziło go do serii obrazów, w których farbę wyciskał z tuby bezpośrednio na płótno (wystawa „Topographie des Gedachtnisses, Polnische Kunst der Gegenwart, Alten Havenspeicher, Bremen-Vegesack”). Prace te stały się ważnym doświadczeniem nad percepcją obrazu jak i przyczynkiem do rozmyślań nad tajemnicą przemiany farby w obraz. Równolegle realizował też cykl „Biało na białym” prezentowany na kilkunastu wystawach w Polsce i za granicą m.in. Galeria Promocyjna (Warszawa), Stadtischen Galerie im Buntentor (Brema), Galeria Koło (Gdańsk), Galeria Otwarta Pracownia (Kraków), Galeria Piekary (Poznań). W obrazach tworzonych za pomocą rytmów pojedynczych uderzeń pędzla z użyciem jedynie białej farby, starał się rozszerzyć percepcję dotyczącą napięć i energii emitowanych przez obraz. Problem ten kontynuuje w najnowszych pracach w których strużki farby spływając swobodnie po powierzchni obrazu kończą swoją wędrówkę na podłodze pracowni. To co pozostaje na płótnie jest więc jedynie ramą w której rzeczywistość została zamknięta, swoistym preludium do tego co znajduje się poza obrazem.

Jan Buczkowski brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą m.in. Gasworks Gallery (Londyn), Marmara University Cumhurivet Museum (Istanbul), Galeria Akademii Sztuki (Wilno), Galeria Kameralna BWA (Słupsk), Muzeum Narodowe Pałac Opatów (Gdańsk), Galeria BWA (Lublin), Gdańska Galeria Guntera Grassa (Gdańsk), Galeria Prowincjonalna (Słubice), Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk), Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk). Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego. Jest także współautorem monumentalnej instalacji malarskiej w holu budynku Wydziału ETI na temat sztucznej inteligencji pt. „Gra”.

Za działalność artystyczną i organizacyjną wielokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora PG. Dwukrotnie został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.