Pion rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pion rektora

Jednostki podległe rektorowi:

Pełnomocnicy rektora do spraw:

 • akredytacji - dr Michał Tomczak
 • artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski
 • Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG
 • bezpieczeństwa wewnętrznego - prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
 • Centralnego Portu Komunikacyjnego - dr inż. Sławomir Grulkowski
 • Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej - mgr Katarzyna Dzięcielewska
 • dostępności - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG
 • energetyki jądrowej - dr inż. Marcin Jaskólski
 • energetyki wiatrowej - prof. dr. hab. inż. Piotr Doerffer
 • gospodarki morskiej - dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG
 • ochrony informacji niejawnych - mgr Urszula Markowska
 • ochrony radiologicznej IOR - 1 - mgr inż. Marcin Byczuk
 • odpadów i odczynników chemicznych - mgr inż. Łukasz Katlewicz
 • organizacji i koordynacji Akademickich Mistrzostw Polski - mgr Andrzej Bussler
 • osób z niepełnosprawnościami - inż. Tomasz Tołoczko
 • programu doktoranckiego z University of Illinois - prof. dr hab. lek. med. Leszek Kalinowski
 • rozwoju technologii kosmicznych - dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG
 • stosowania systemów antyplagiatowych - dr inż. Andrzej Sobecki
 • studiów doktoranckich - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • technologii wodorowych - prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 • uniwersytetu przedsiębiorczego - dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
 • współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich - dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG
 • współpracy ze szkołami - dr inż. Andrzej Okuniewski
 • zagospodarowania przestrzennego kampusu PG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 • zakwaterowania i pobytu ludności uchodźczej w Domu Studenckim nr 11 - mgr Ewa Michałowska
 • żeglarstwa - dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG

Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi uzyskiwania patronatu Rektora PG 

Przejdź do formularza wnioskowania o patronat Rektora PG

Rektorat

mgr Anna Michalik-Basińska
główny specjalista – asystent rektora
Gmach Główny, pok. 269
rektor@pg.edu.pl
tel. 58 347 12 69
faks 58 347 27 47
konto EZD: Rektorat (R)
 

Rzecznik prasowy

Maciej Dzwonnik
maciej.dzwonnik@pg.edu.pl
tel.(58) 347 14 67
kom. 509 470 073